۳۵ درصد از خدمات درمان در تهران ارائه می‌شود
به گزارش پزشکان و قانون، قاسم جان بابائی در همایش سراسری آموزش  و توانمندسازی مدیران و کارشناسان نظارت بر درمان با اشاره به این که در زمینه پایش و پیشگیری از تخلفات تعرفه‌ای هر ماه به‌صورت فعال جلساتی را در ستاد تعرفه استان تهران با حضور سه رئیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار می‌کنیم، گفت: در این جلسات تمام مشکلات و شکایات تعرفه‌ای و مربوط به دریافت‌های غیرمتعارف کل استان تهران را بررسی می‌کنیم و نمایندگان سازمان تعزیرات و نظام پزشکی هم در این جلسه حضور دارند.

وی  افزود: ۳۰ تا ۳۵ درصد از خدمات درمان در استان تهران ارائه می‌شود، متناظر با  جلسات ستاد تعرفه استان تهران در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز جلسات تعرفه برگزار می‌شود. این اقدامات اثرات پیشگیرانه بیشتری دارد زیرا برگزاری منظم این جلسات نشان می‌دهد که سیستم در برابر تخلف بیدار است.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: ما با جدیت گزارشات این حوزه را دنبال می‌کنیم زیرا نوعی رسیدگی به حقوق مردم است، یکی دیگر از اقدامات نظارتی ما در بیمارستان‌ها مربوط به حوادثی است که نباید در بیمارستان اتفاق بیفتد. در سطح بین‌الملل ۲۸ مورد تعریف شده است که ما هم بر مبنای آن دستورالعملی را تدوین  کرده‌ایم و شامل حوادثی است که نباید در بیمارستان رخ دهد، مانند تزریق خون یا داروی اشتباه ، افتادن بیمار از تخت و ... و در صورتی هم که چنین اتفاقاتی در بیمارستان رخ دهد، ظرف شش ساعت باید مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه‌ این مراسم علیرضا عسگری - مدیر دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان - با اشاره به این که در جوامع بین‌المللی سه شاخص برای ارزیابی نظام سلامت وجود دارد،اظهارکرد: یکی از این شاخص‌ها حفاظت مالی از جیب مردم است که در حال‌ حاضر بسیار حائز اهمیت است چون وقتی می‌دانیم مردم در اقتصادشان مشکل دارند باید تمهیداتی بیندیشی تا در نظام سلامت از آنها محافظت مالی کنیم.

وی اضافه کرد: یکی از مصداق‌های این موضوع در کشورما حوزه دندانپزشکی است. هر چند که در این حوزه گام‌های بزرگی برداشته شده است اما فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمه قرار دارند و درصد زیادی از این خدمات تحت پوشش نیستند و مردم را دچار مشکل می‌کنند.         

مدیر دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان در ادامه گفت: دومین شاخص بین‌المللی در حوزه نظام سلامت وضعیت دسترسی به خدمات این حوزه است. متاسفانه در سال‌های گذشته مردم را به گونه‌ای عادت داده‌ایم که فکر می‌کنند دسترسی به این معنی است که در همه جا  بیمارستان‌های کوچک بسازیم، در صورتی که منظورمان دسترسی منطقی به خدمات سلامت است.

عسگری در پایان تاکید کرد: اگر نظام ارجاعی پویا داشته باشیم، نظارت‌مان نیز بهتر خواهد شد، شاخص سوم نظام سلامت رضایتمندی بیماران و مردم است که خوشبختانه در قالب طرح تحول سلامت همه کوشیدند تا این رضایتمندی ایجاد شود. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه