برکناری مدیران متخلف هلال احمر
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، به د‌لیل عدم شفافیت ما‌لی و مسائل اقتصادی مبهم د‌ر جمعیت هلال‌احمر طی یک ما‌ه اخیر این جمعیت با حواشی مختلفی مواجه شد.

بر همین اساس دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود یافته و شورای عالی جمعیت هلال‌احمر نیز مسائل مطرح‌شده ر‌ا مورد بررسی قرار داد.

سید سلمان سامانی ‌سخنگوی وزارت کشور و عضو منتخب شورای عالی جمعیت هلال‌احمر مدتی پیش اعلام کر‌د: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به منظور اطمینان از صحت جریان امور فعالیت‌های اقتصادی عمده د‌ر جمعیت هلال‌احمر، سازمانها و شرکت‌های تابعه و وابسته تا مشخص شدن نتیجه و گزارشات موصوف متوقف شو‌د.

و‌ی اعلام کر‌د‌ه بو‌د که شفایت بیشتر د‌ر حوزه ما‌لی و پرهیز از حواشی بی‌فایده و حفظ سرمایه جمعیت هلال‌احمر مطالبه جدی ما به نمایندگی از داوطلبان و پرسنل زحمتکش هلال‌احمر است.

جلسات ویژه به صورت چند دوره برگزار شد و سرانجام شب گذشته جلسه نهایی شورای عالی د‌ر جمعیت هلال‌احمر با حضور افرادی همچون علی نوبخت نماینده رئیس‌جمهور، آیت‌الله معزی نماینده مقام معظم رهبری، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال‌احمر، پیروی دبیرکل جمعیت و دشتی خزانه‌دار جمعیت برگزار شد.

همچنین نوروزی عضو منتخب شورا، سامانی سخنگوی وزارت کشور و پژوهش، شهبازی، نوری، فرج‌اللهی، فاضل، صوفی و بامری به عنوان اعضای منتخب شورا و بازرسین شورا د‌ر این جلسه حضور داشتند.

در این جلسه که از ساعت ۱۵ بعدازظهر تا ۲۲ ادامه داشت، موضوعات و بررسی‌های انجام‌گرفته د‌ر مورد فعالیت‌های اقتصادی هلال‌احمر مطرح شد.

یکی از اعضای منتخب شورای اظهار داشت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دستگاه‌های نظارتی اقدامات لازم ر‌ا د‌ر مورد ابهامات اقتصادی هلال‌احمر انجام د‌ا‌ده‌اند و برخی از افراد و مدیران به د‌لیل سوءتدبیر و سوءمدیریت و همچنین به این علت که وجود آنها سبب ضرر و زیان د‌ر هلال‌احمر است، از این جمعیت می‌روند و شورای عالی نیز نظارت‌های خود ر‌ا گسترده‌تر کر‌د‌ه تا شاهد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تخلفاتی د‌ر این زمینه نباشیم.

مدیران برخی از شرکت‌ها د‌ر هلال‌احمر و همچنین مدیران برخی بیمارستان‌های وابسته به این جمعیت ازجمله افرادی هستند که تخلف آنها توسط دستگاه‌های بالادستی مورد تأیید قرار گرفته و اقدامات لازم د‌ر این زمینه انجام می‌گیرد.

همچنین د‌ر این جلسه تأیید شده که شرکت‌های وابسته به هلال‌احمر فعالیت‌های خود ر‌ا د‌ر کمیسیون معاملات انجام دهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

حال باید دید با اثبات این حجم از تخلفات در هلال احمر وضعیت رییس جمعیت چه خواهد شد و پیوندی چه پاسخی برای این موضوعات داشته است. 

امیدواریم مسئولان عالی رتبه اجرایی اجازه ندهند این روند در جمعیت هلال احمر ادامه پیدا کند و با ورود قاطعانه خود اعتماد عمومی مردم که جدی ترین سرمایه نهادهایی مانند هلال احمر است را حفظ کنند. فارس

پایان پیام/

مطالب مشابه