به‌کارگیری کودکان در جمع‌آوری زباله جرم است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، رضا جعفری با تاکید بر اینکه بکارگیری کودکان در موضوع زباله ها باید متوقف شود، گفت: طبق قانون کار بکارگیری کودکان زیر 18 سال و به ویژه کودکان کمتر از 15 سال در جمع آوری زباله جرم است.

جعفری افزود: بهزیستی با شهرداری و معاونت رفاه وزارت کار درباره این موضوع جلساتی داشته است اما متاسفانه به نتیجه مشخصی در این زمینه نرسیده ایم.

وی در ادامه تاکید کرد: بکارگیری کودکان در این زمینه، معارض حقوق کودکان است؛ کار کودکان فقط در شرایط استثنا که به طور مثال به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنها صدمه نزند و مانع تحصیل نشود، مجاز است.

به گزارش ایرنا رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پایان با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در سال های گذشته گفت: طبق این لایحه نیز بکارگیری کودکان در مشاغل مختلف، تخلف است؛ از این رو، اینکه پیمانکارهایی از یک سازمان رسمی، کودکان را بکار گیرند، قابل پذیرش نیست.

پایان پیام/

مطالب مشابه