تجمیع بیمه‌ها در شرایط کنونی کشور امکان‌پذیر نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد نعیم امینی فرد در واکنش به اظهارنظر سرپرست وزارت بهداشت مبنی بر اینکه بیمه‌های درمانی کشور مثل بیمه سلامت و تامین اجتماعی به عنوان دو سازمان بیمه‌گر بزرگ از منابع کاملا متفاوتی تامین اعتبار می‌شوند و جایگاه آنها مجزا است و تجمیع آنها به صلاح کشور نیست، گفت: اصل تجمیع بیمه ها تجربه موفقیت‌آمیزی در کشورهایی است که به لحاظ سیستم بیمه‌ای در حوزه بهداشت و درمان از شاخص‌های بالایی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: البته این موضوع که در شرایط کنونی کشور تجمیع بیمه‌ها امکانپذیر نیست، واقعیت دارد، چرا که ما سرانه‌های متفاوتی را از افراد و گروه‌های جمعیتی تحت پوشش بیمه‌های مختلف دریافت می‌کنیم و این در حالی است که تجمیع بیمه‌ها الزاماتی دارد که اولین آنها یکسان بودن دریافت سرانه‌ها است.

امینی فرد در ادامه تصریح کرد: اگر از بُعد دریافت سرانه‌های متفاوت توسط بیمه‌ها به موضوع تجمیع بیمه‌ها نگاه کنیم، اظهارنظر سرپرست وزارت بهداشت و درمان منطقی و توجیه‌پذیر است، کما اینکه این موضوع سه سال قبل هم مطرح شد و به نتیجه مشخصی نرسید.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خاطرنشان کرد: البته اینکه ما به این سمت حرکت کنیم که در آینده بتوانیم بیمه‌ها را تجمیع کنیم، موضوعی است که در مورد آن بینکارشناسان اقتصاد سلامت و حوزه بهداشت و درمان اتفاق‌نظر وجود دارد.
وی اضافه کرد: تجمیع بیمه‌ها منافعی بسیاری را به همراه دارد، ضمن اینکه اگر در شرایط کنونی کشور اجرای آن امکانپذیر نیست، باید در حوزه‌های مشترک تجمیع مجازی بیمه‌ها را در برخی بخش‌ها انجام دهیم تا از این منافع بهره ببریم.

امینی فرد در پایان با اشاره به اقداماتی که در پی تجمیع مجازی بیمه‌ها صورت می‌گیرد، تاکید کرد: هم‌اکنون باید همپوشانی بیمه‌ای را از بین ببریم و سیاست‌های واحدی را در حوزه ارائه خدمات بهداشت و درمان پیگیری کنیم و این اقداماتی است که می‌توان در جهت تجمیع مجازی برخی جنبه‌های بیمه‌ای انجام داد. ایکانا

پایان پیام/

مطالب مشابه