بیمارستان الکترونیک بستر نظام درمان را کارآمد می‌کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، رضا گل پیرا گفت: همچنین در معاونت درمان وزارت بهداشت، برنامه‌ریزی‌هایی درخصوص بازنگری فرم‌های استاندارد بیمارستانی و نحوه استفاده آن‌ها در نظام ثبت اطلاعات بیمارستانی در حال اجرا است.

گل پیرا افزود: تعیین نقشه راه برای ارتقا سامانه ثبت اطلاعات بیمارستانی، تعیین اولویت‌های حداقلی برای سامانه‌های موجود، برنامه ریزی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه قرارداد‌های سال ۱۳۹۸، تمرکز بر عملکرد سیستم‌های HIS و ارتقای سامانه‌های موجود از اقدامات در حال پیگیری معاونت درمان هستند.

وی در ادامه گفت: ابلاغ مولفه‌های تاثیرگذار در عقد قرارداد‌های سال ۹۸ برای شرکت‌های HIS، انجام می‌شود و بعد از آن دستورالعمل قانونی برای اجرای محتوای قرارداد‌های یکسان پشتیبان تا پایان سال اعلام خواهد شد. همچنین در ابتدای سال ۹۸ اسناد فنی پیوست دستورالعمل‌های اجرایی مکمل به شرکت‌ها ابلاغ می‌شوند. این دستورالعمل، چارچوب استانداردی را برای عقد قرارداد شرکت‌ها HIS و محتوای سامانه‌های ثبت اطلاعات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فراهم می‌کند.

مسئول حوزه فناوری اطلاعات معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه برای رسیدن به هدف ارزشمند بیمارستان الکترونیک در سطح ستاد، دانشگاه و شرکت‌ها اقدامات مهمی برنامه ریزی شده است و هر کدام از اهمیت‌های خاص خود برخوردار است، گفت: اگرچه پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی استاندارد در بستر واحد آمار و فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد، اما اجرا، ثبت داده‌ها و استفاده از نتایج تحلیل داده‌های در واحد‌های درمانی انجام می‌شود. بر همین اساس، بررسی زیرساخت‌های موجود و نیازسنجی ابزار لازم، ایجاد تعامل کادر درمانی و آماده سازی پذیرش نظام ثبت برای ورود اطلاعات و نظارت بر جمع آوری اطلاعات ارزیابی بیمارستان‌های الکترونیک از جمله موارد مورد انتظار ستاد از دانشگاه‌ها است.

گل پیرا خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل، شرکت‌های طرف قرارداد نیز ملزم به ایجاد هماهنگی برای پذیرش تغییر در ساختار، اعمال استاندارد‌های ابلاغی و آماده سازی سیستم برای اخذ گواهی‌های کیفی مربوطه خواهند بود.

وی درخصوص سامانه اطلاعات بیمارستانی اظهار داشت: این سامانه براساس محور‌های دهگانه نظام فورمولاتوری و بانک قواعد خدمات پاراکلینیک، نظام انبار یکپارچه دارو و ملزومات، نظام راهنمای بالینی (گایدلاین) و بانک قواعد دستورات پزشکی، نظام پرونده کامل الکترونیک اسناد بیمارستانی، نظام امضای الکترونیک پزشکان و دستورات پزشکی الکترونیک، قابلیت نمایش پرونده الکترونیک بیمار داخل سامانه ها، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات، نظام نوبت دهی و لیست انتظار، قابلیت آماده سازی داشبورد مدیریتی و گزارش سازی، باز طراحی خواهد شد و انتظار است در کنار این اقدامات، بیمارستان‌ها با هماهنگی و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها اطلاعات نیز با ثبت اطلاعات صحیح به ایجاد شبکه اطلاعات درمانی صحیح کمک کنند.

سرپرست برنامه کشوری نظام سامانه ای اطلاعات بیمارستانی با اشاره به اینکه معاونت درمان متولی فرم‌های موجود در پرونده‌های پزشکی است، تصریح کرد: براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته بازبینی ۱۸ فرم استاندارد پرونده بیماران در کنار دیگر اوراقی که در داخل پرونده‌های کاغذی مشاهده می‌شوند با در نظر گرفتن دو محور مهم شامل، میزان اهمیت فرم‌ها در تشخیص و درمان بیماری‌ها و نیز نحوه استاندارد شدن آن‌ها در صورت الکترونیک شدن، آغاز شده و به زودی ویرایش‌های نهایی برای الکترونیک شدن آن‌ها ابلاغ می‌شود.

گل پیرا درخصوص اهداف جشنواره اطلاعات بیمارستانی گفت: این جشنواره با هدف شناسایی بیمارستان‌های برتر در زمینه بهترین عملکرد در نظام ثبت اطلاعات و گزارش ها، بارگذاری داده‌ها و کدگذاری بیماری‌ها و در مجموع تکمیل سامانه در زمان درست و به موقع برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این جشنواره با فرآیند طراحی و نهایی سازی نظام سطح بندی بیمارستان‌های الکترونیک، خوداظهاری چک لیست مربوطه، داوری، ارزیابی بیمارستان‌ها و نهایتا اعلام سطوح بیمارستان‌ها و تقدیر از بیمارستان‌های نمونه در خردادماه سال آینده برگزار خواهد شد.

به گزارش میزان مسئول حوزه فناوری اطلاعات معاونت درمان وزارت بهداشت در پایان گفت: جهت هر چه بهتر اجرایی شدن این جشنواره که به همت معاونت درمان و مشارکت اداره آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت برنامه ریزی شده است، لازم است معاونت‌های درمان دانشگاه‌ها با کمک و همیاری به واحد فناوری اطلاعات دانشگاه و بیمارستان نسبت به برگزاری پرشور این جشنواره کمک کرده تا شاهد بیمارستان‌های بالنده در سطح کشور باشیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه