تبدیل ساختمان علوم پزشکی به ساختمانی بدون دخانیات
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، تامین و ارتقای سلامت جامعه به عنوان یکی از رسالت های مهم دانشگاه علوم پزشکی تهران از یک طرف و اهمیت سلامت کارکنان در محل کار از سوی دیگر، معاونت اجتماعی این دانشگاه را بر آن داشت که ساختمان معاونت اجتماعی را به یک «ساختمان بدون دخانیات» تبدیل کند.

اکنون این مجموعه با اجرای قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در محیط های کار، حافظ سلامت کارکنان بخش های مختلف مستقر در ساختمان و مراجعه کنندگان بوده و از افرادی که در این مجموعه مبادرت به ترک سیگار کنند تشکر و قدردانی می شود.

در هر 5 ثانیه، یک نفر در دنیا و در هر 2 و نیم دقیقه، یک نفر در ایران به علت مصرف دخانیات می میرد. کار در هوای سالم یکی از حقوق اولیه کارگران و کارمندان و از وظایف اصلی و قانونی کارفرمایان است. محافظت از کارکنان و مراجعان در برابر دود محیطی دخانیات، از بروز عوارض این عامل خطرساز که زمینه ساز بسیاری از بیماری های شغلی است می کاهد.

با این کار می توان از بروز یا تشدید بسیاری از بیماری های شغلی مانند سرطان ها و بیماری های ریوی مرتبط با محیط شغلی تا حد زیادی پیشگیری کرد، چرا که اختلاط دود دخانیات و عوامل بالقوه خطرساز در محیط کار باعث تشدید عوارض می شود. 

سیگار به ابتلای کارگران به انواع سرطان ها و بیماری های مزمن شغلی مانند برونشیت، پنوموکونیوز، بیماریهای فیبروزدهنده نسج ریه و آسم شغلی، کمک کرده و پیشرفت آنها را تسریع می کند.

از سوی دیگر در محیط های کاری، مواد شیمیایی بالقوه سمی و مضری در فضا وجود دارد که با ترکیب با دود سیگار و یا حرارت دیدن توسط آتش سیگار، به مواد بسیار خطرناک و مهلک تبدیل می شوند. در ضمن تماس دست آلوده به مواد با دهان، در سیگاری ها بیشتر است و این موجب انتقال بسیاری از بیماریهای واگیر مثل بیماری های روده ای و آنفلوانزا می شود.

افراد سیگاری به دلیل ضعف سیستم ایمنی و عدم توانایی سیستم تنفسی در پاکسازی و عدم رعایت بهداشت فردی، بیشتر در معرض بیماری ها و درنتیجه غیبت از محل کار هستند.

همچنین سیگاری ها با انتقال بیماری های تنفسی و نیز ایجاد آلودگی در محیط کار، باعث بیمارشدن همکاران و نیز کاهش عملکرد آنان در محیط کار می شوند که کمترین ضررش، بازتاب های منفی افتصادی آن است.

بدیهی است در صورت عدم نظارت بر استعمال دخانیات در محیط کار، افراد سیگاری به طور ناخواسته، همکاران خود را در معرض دود سیگار قرار می دهند. این فرآیند را «سیگارکشیدن غیرفعال» می گویند.

سیگار کشیدن غیرفعال در اماکن عمومی، تفریحی و خانه ها نیز شایع است.

از میان راه حل های پیشنهادی برای مقابله با مشکل سیگار کشیدن در محل کار، چند راه اصلی، کاربردی تر هستند:

  • آگاه کردن و تشویق پرسنل برای ترک سیگار توسط مشاوره پزشکی
  • تخصیص امکانات مالی و رفاهی برای ترک دخانیات کارکنان بعنوان راهکاری برای ترغیب دیگر کارکنان سیگاری
  • اجرای دقیق و نظارت بر قوانین محدودیت و ممنوعیت مصرف دخانیات در محل کار
  • جریمه نقدی افراد سیگاری به ازای هربار مصرف دخانیات در محل کار
  • وضع قوانین متناسب و راهبردی توسط دولت ها برای ممنوعیت مصرف دخانیات دراداره ها و کارخانه ها و محل های کار خصوصی و دولتی
  • موظف کردن کارفرمایان برای محافظت از کارگران غیرسیگاری در برابر دود سیگار کارکنان سیگاری
  • استفاده از حسگرهای دود برای ارزیابی و کنترل دائمی محل کار

از آنجا که دود سیگار در محیط کار، باعث کاهش تمرکز و دقت افراد می شود، این موضوع مورد توجه بسیاری از مدیران و روسای ادارات و کارفرمایان قرار گرفته؛ چرا که وجود فرد سیگاری باعث اختلال در عملکرد کارمندان و کارگران شده و کمیت و کیفیت کار و ایمنی را زیر سوال می برد. ایرنا

پایان پیام/

مطالب مشابه