وضعیت بیماران سرطانی اورژانسی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، اصغر سلیمی درباره تجویز داروهای ایرانی برای بیماران سرطانی‌،گفت: سرطان بیماری، بیماری بسیار خاصی ‌است که فرد بیمار می‌بایست با بهترین تکنولوژی، پروسه درمانی را طی کند بنابراین پزشک معالج باید با توجه به شرایط بیمار، داروی موردنظر را تجویز کند.

‌نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط بیمار سرطانی اضطراری و اورژانسی است تصریح کرد: تشخیص و تجویز دارو برای بیماران سرطانی تنها به عهده ‌پزشک معالج  است و نباید به پزشکان فشار آوردکه تنها باید داروی شیمی درمانی ایرانی را برای درمان بیماران تجویز کنند.

 وی ادامه داد: بیماران سرطانی با توجه به شرایط خاصی که دارند می بایست تحت درمان‌های تخصصی قرار بگیرند بنابراین الزامی است که تدابیر ویژه‌ای برای بیماران سرطانی در نظر گرفته شود تا بتوان بیماران سرطانی را با موفقیت از مراحل درمانی  عبور داد.

فشار بر پزشکان برای‌ تجویز داروهای شیمی درمانی ایرانی منطقی نیست

 سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی‌ مجلس با بیان اینکه‌ پزشک باید طبق شرایط بیمار تصمیم‌گیری کند که داروی ایرانی یا خارجی‌ را  برای طی پروسه درمان بیمار سرطانی تجویز کند، یادآور شد: فشار بر پزشکان برای‌ تجویز داروهای شیمی درمانی ایرانی منطقی نیست. خانه ملت

پایان پیام/

مطالب مشابه