کمترین میزان فرار مالیاتی در کشور مربوط به پزشکان است
 به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، دکتر ابراهیم گلمکانی در واکنش به الحاق بندی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ عنوان کرد: به نظر می رسد این حکم از چند جهت واجد اشکال است. حکم این بند را قبلا هم در ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم به نرخ ۳ درصد مالیات علی الحساب داشته ایم که در بند الحاقی به تبصره ۶ به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

 وی افزود: علاوه بر این، اشکال عمده این بند آن است که قرار است مالیات علی الحساب از «صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و پرداخت نقدی از بیمار» دریافت شود. حق الزحمه و حق العمل پزشک در صورت حساب، شامل تمام مبالغ ارزش نسبی (ضریب K) می شود که شامل جزء فنی و حرفه ای است. جزء فنی اصلا به پزشک تعلق نمی گیرد و از جزء حرفه ای نیز به طور متوسط  بین ۴۰ تا ۶۰ درصد به پزشک تعلق می گیرد. بنابراین چطور ممکن است که از حق الزحمه ای که به پزشک پرداخت نمی شود، مالیات کسر کنیم؟

 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت افزود: همچنین مطمئن هستم یکی از کامل ترین پرداخت ها و کمترین میزان فرار مالیاتی در کشور مربوط به پزشکان است و الحاق یک بند آن هم در تبصره بودجه با الزام به کسر مالیات علی الحساب به میزان ۱۰ درصد شائبه تبعیض را به همراه داشته و باعث ایجاد دوگانگی در صنوف مختلف خدمات تخصصی خواهد شد. 

 گفتنی است در متن بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ عنوان شده که تمام مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی و همچنین مراکز مزبور وابسته به نهادهای عمومی و نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، ۱۰ درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه