طراحی الگویی برای مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه ها در حوزه سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، باقر لاریجانی در نشست مجازی با دانشگاههای کلان منطقه آمایشی 1 که با حضور مدیران حوزه آموزش وزارت بهداشت برگزار شد، همچنین بر لزوم ایجاد شبکه های همکاری ملی برای پیشبرد ماموریت های مناطق آمایشی تاکید کرد. 

وی پس از استماع گزارش اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در این منطقه ضمن تشکر از مسئولین دانشگاههای علوم پزشکی گفت: شنیدن گزارش دانشگاهها جای خوشحالی است و با نگاه به این گزارش ها متوجه تفاوت وضعیت آموزش دانشگاهها در قبل و بعد از برنامه های تحول می شویم.

لاریجانی گفت: حوزه آموزش دانشگاهها پیش از این برنامه درگیر مسائل جاری آموزش بود ولی اکنون یک نگاه جامع به بحث آموزش ایجاد شده و با نقشه روشنی تحول در آموزش را پیش می برند. نگاه از بیرون به وضعیت دانشگاهها بسیار خوشحال کننده است و شاهد تحولات چشمگیری در دانشگاهها هستیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به برخی از بسته های تحول آموزش نظیر بسته مرجعیت علمی اظهار داشت: اجرای برخی از این بسته ها و رسیدن به نتیجه در این زمینه فرایندی زمان بر است، ولی ایجاد گفتمان هایی مانند مرجعیت باعث ایجاد تحول در نیروی انسانی دانشگاهها می شود و از طرفی برخی دانشگاهها الگوهایی را یافته اند که جایگاه بخش های مختلف در مرجعیت در کشور مشخص می شود.

وی افزود: گزارش ها نشان داد که دانشگاههای علوم پزشکی کشور ما پتانسیل هایی را دارند که ستاد وزارت بهداشت می تواند از این پتانسیل ها استفاده کند. اگر بخواهیم راجع به موضوعات مختلف صحبت کنیم باید از دانشگاهها به عنوان همکار وزارت بهداشت و در قالب ماموریت گرایی کمک بگیریم.

لاریجانی با تاکید بر لزوم همکاری بین دانشگاههای کلان مناطق گفت: هریک از دانشگاههای منطقه امروز راجع به یکی از بسته ها گزارش داد که نشان می دهد تقسیم کار خوبی بین دانشگاهها صورت گرفته و امیدواریم در تمامی مناطق چنین همکاری در بین دانشگاههای منطقه شکل بگیرد.

معاون وزیر بهداشت به گزارش های ارائه شده توسط دانشگاههای منطقه آمایشی 1 اشاره کرد و گفت: در گزارش ها مشهود بود که شبکه کارهای زیرساختی دانشگاههای منطقه به هم نزدیک شده است. این کار خیلی بزرگی است و اگر مجموعه دانشگاههای منطقه دست به دست هم دهند از سایر بخش ها بی نیاز می شوند و باعث می شود امکانات و زیرساخت ها و دانشجویان در بین دانشگاههای کلان منطقه منتقل می شود.

وی اضافه کرد: با بخشنامه گروه های منطقه ای که ارسال شده و با شبکه ای که شکل گرفته می توانید گروه های مجازی منطقه ای را شکل بدهید که اساتید دانشگاهها بتوانند در سایر دانشگاههای منطقه هم تدریس کنند.

لاریجانی با بیان اینکه اگر بخواهیم برنامه ای نهادینه شود باید بدنه دانشگاه از جمله اعضای هیات علمی و دانشجویان را در آن برنامه مشارکت دهیم، اظهار داشت: دانشجویان استعداد درخشان ظرفیت بسیار خوبی برای مشارکت در تحول و نوآوری در آموزش دارند و مشارکت این دانشجویان در بحث آموزش فضای دانشگاهها را دگرگون می کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اگر فضای گفتمان علمی را در دانشگاه رواج دهیم باعث ارتقای چشمگیری در دانشگاهها می شود. خصوصا اگر این گفتمان در بین دانشجویان باشد، چرا که آنها می توانند با انرژی که دارند روی موضوعات مختلف متمرکز شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه کم کم ثمرات بسته های تحول و نوآوری در آموزش در حال هویدا شدن در دانشگاهها است گفت: ماموریت دانشگاهها، ماموریت های ملی است و لازم است اقداماتی که انجام می شود باعث یادگیری در سطح کشور شود و از طرفی در زمینه ماموریتی که دارند از  همه افراد و ظرفیت های موجود در کشور استفاده کنند.

لاریجانی تصریح کرد: در کنار این ماموریت ها باید شبکه هایی راه اندازی شود و کسی که ماموریتی را دارد مرکز کار باشد و از بقیه افراد و نهادهایی که می توانند در زمینه ماموریت کمک کنند دعوت کنند و کار را در سطح ملی سامان دهند.

وی بر اهمیت مستندسازی اقدامات صورت گرفته در زمینه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: لازم است اقدامات دانشگاهها در سال 97 مدون شود تا علاوه بر استفاده از تجربیات یکدیگر بتوانیم همکاری مشترکی را در سطح کشور داشته باشیم.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم استفاده دانشگاههای منطقه از تجارب یکدیگر، گفت: در برخی از ماموریت هایی که به مناطق داده شده است، لازم است هماهنگی هایی با سایر حوزه ها مثل بهداشت، درمان و ... صورت پذیرد، که این هماهنگی ها برای اجرای موفق ماموریت ها بسیار ضروری است.

لاریجانی ادامه داد: لازم است دانشگاهها مشخص کنند که در سال 98 چه برنامه هایی را دنبال خواهند کرد. ما در ستاد تمام تلاشمان بر این است که دانشگاهها بتوانند برنامه های خود را در حوزه آموزش پیش ببرند. لذا لازم است نقشه راه سال 98 را چه در زمینه امور جاری و چه در زمینه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تدوین شود.

به گزارش وبدا وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار مدیریت جدید وزارت بهداشت این است که اساتید دانشگاهها در امور مربوطه مشارکت فکری و عملیاتی داشته باشند و این امر باعث نقش آفرینی اساتید دانشگاهها می شود. باید الگویی برای بهره برداری از نظرات اساتید طراحی کنیم که بیشتر بتوانیم از ظرفیت اساتید و مدیران دانشگاهها استفاده کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه