گایدلاین‌های به‌روزشده برای آنتی‌آریتمی‌ها در ایست قلبی
شورای احیای اروپا و کمیته بین‌المللی Liaison در احیاء، گایدلاین‌های خود را در زمینه استفاده از آنتی‌آریتمی‌ها در ایست قلبی منتشر کردند. این گایدلاین جدید، به‌روزرسانی شده بیانیه 2015 است که بر داروهای آنتی‌آریتمی در بیماران مبتلا به ایست قلبی تاکید می‌کند.

نکات کلیدی

- آمیودارون یا لیدوکائین می‌توانند برای بزرگسالان و کودکان مبتلا به فیبریلاسیون بطنی مقاوم به شوک یا تاکی‌کاردی پاروکسیسمال بطنی (pVT، توصیه ضعیف براساس شواهد کم کیفیت) تجویز شوند.

- منیزیوم نباید به صورت روتین در بزرگسالان مبتلا به VF/pVT مقاوم به شوک تجویز شود (توصیه ضعیف براساس شواهد بسیار کم کیفیت).

- شواهد در حمایت از توصیه‌ها برای استفاده از bretylium، nifekalant و sotalol کافی نیستند.

آنچه تغییر کرده

در نسخه سال 2015 این بیانیه توصیه می‌کرد آمیودارون بر لیدوکائین ارجح است، اما نسخه به‌روزشده تاکید می‌کند که هر کدام می‌توانند استفاده شوند.

بحث و تفسیر

نسخه به‌روزشده سال 2018 تغییرات نسبتا جزئی به توصیه‌های سال 2015 دارد. مزایای نسبی آمیودارون بر لیدوکائین در مقایسه با تضمین کیفیت احیاء قلب و عروق با حداقل اختلال، کار گروهی خوب و شوک‌های به موقع اهمیت کمتری دارد.

CITATION:

Soar J et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation: 2018 Update — antiarrhythmic drugs for cardiac arrest. Resuscitation 2018 Nov 26

پایان پیام/

مطالب مشابه