۴۲۰ حادثه در هفته گذشته و هزار و ۳۰۰ هفتاد و هشت مصدوم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، پیرحسین کولیوند گفت: طی هفته گذشته (از ۶ الی ۱۲ بهمن ماه) در مجموع ۴۲۰ حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران (EOC) ثبت شد که در پی این حوادث ۱۳۷۸ نفر مصدوم شدند.

کولیوند افزود: از مجموع ۱۳۷۸ نفر مصدوم این حوادث ویژه، ۱۰۳۴ نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳۴۴ نفر نیز در محل درمان شدند و نیز ۱۰۲ نفر جان خود را از دست دادند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: از مجموع ۴۲۰ حادثه ویژه ثبت شده طی هفته گذشته،۱۳۶ مورد حوادث ترافیکی که (معادل ۳۲ درصد از کل حوادث ثبت شده) و ۲۸۴ مورد حوادث غیرترافیکی (معادل ۶۸ درصداز کل حوادث ثبت شده) بودند.

وی در پایان گفت: طی هفته گذشته، ۶۸ مصدوم طی ۵۰ ماموریت، توسط اورژانس هوایی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

پایان پیام/

مطالب مشابه