تحول در آموزش علم پزشکی با توسعه آموزش مجازی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، باقر لاریجانی گفت: یکی از نقاط کلیدی و مهمی که بخواهیم در بحث تحول آموزش روی آن کار کنیم بحث مجازی سازی است.
 
وی افزود: توسعه آموزش مجازی، آموزش علوم پزشکی کشور را متحول می کند، کارهای بسیار ارزشمندی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی صورت گرفته و همچنین اقداماتی هم که در سطح کشور درخصوص توسعه آموزش مجازی علوم پزشکی صورت گرفته بسیار چشمگیر هستند.
 
لاریجانی تلاش و تعهد دانشگاه ها به اجرای برنامه های تحول در آموزش را عامل اصلی پیشرفت این برنامه ها ذکر کرد و گفت: این برنامه ها با ظرفیت هایی که در دانشگاه های علوم پزشکی وجود دارد در دست اجرا است.  
 
معاون آموزشی وزارت بهداشت بر توسعه آموزش مجازی در سطح کشور در برنامه های آتی وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: ما از زیرساخت هایی که در بحث مجازی سازی آموزش ایجاد شده هم برای ارائه مجازی دروس استفاده می کنیم و هم برخی فرآیندهای آموزش از طریق این زیرساخت ها به صورت الکترونیکی پیگیری می شود.
وی به اجرای برنامه اعتباربخشی آموزشی دانشگاه ها و بیمارستان های آموزشی در سال 96 اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی شده تا برنامه اعتباربخشی آموزش به صورت آنلاین ادامه یابد و این خود می تواند تحرک و تحول بزرگی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایجاد کند.
 
لاریجانی ادامه داد: تمرکز زدایی در حوزه آموزش وزارت بهداشت جز ساسیت های این بخش است، سعی ما در تمامی برنامه ها، از جمله برنامه آموزش مجازی بر این است که با حمایت از دانشگاه ها برنامه ها را در سطح کل کشور به صورت قوی پیش ببریم.
 
معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه بستر خوبی در دانشگاه ها ایجاد شده که می توانیم از آن استفاده کنیم، گفت: در تمامی برنامه های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی بحث رصد دانشگاه ها و دانشکده ها به صورت جدی پیگیری می شود و در برنامه هایی مثل بین المللی سازی و مجازی سازی تاکید بیشتری روی رصد تخصصی این حوزه ها در دانشگاه ها وجود دارد.
 
لاریجانی اضافه کرد: رصد و رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی در بحث توسعه آموزش مجازی یکی از وظایف شورای عالی آموزش مجازی است و این کار باعث می شود با ارائه بازخورد مستمر به دانشگاه ها بسترهای ارتقای دانشگاه ها فراهم شود.
 
وی در ادامه به برگزاری جلسات مجازی منظم با مناطق آمایشی اشاره کرد و گفت: این نشست ها فرصت مناسبی را فراهم می کند تا تعامل بیشتری بین وزارت بهداشت و مناطق آمایشی در زمینه آموزش پزشکی انجام شود.
 
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی به زیرساخت های ایجاد شده در دانشگاه علوم پزشکی مجازی ماننده موکس و سامانه نوید اشاره کرد و گفت: به زودی تمامی دروس بر روی سامانه مجازی قرار می گیرد.
 
لاریجانی از برنامه های وزارت بهداشت برای برگزاری دوره های مهارتی به صورت مجازی در حوزه های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: کارهای اساسی درخصوص برگزاری برنامه های مهارتی مجازی مثل پزشکی خانواده صورت گرفته و به زودی این دوره برای پزشکان عمومی برگزار می شود. همچنین در سایر زمینه ها نیز کارهایی صورت گرفته و آمادگی برای بهره برداری تمام حوزه ها از این بستر مجازی وجود دارد.

وی تاکید کرد: باید ارتباط مستمر بین وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجازی وجود داشته باشد، برای پیگیری برخی کارها در وزارت بهداشت باید از بستر دانشگاه مجازی استفاده شود و از تجارب موفق دانشگاه های دیگر هم استفاده شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجازی سازی زمینه گسترش بسیار دارد، گفت: مفهوم مجازی سازی این نیست که کلاس ها در دانشگاه ها تعطیل شوند بلکه برای مثال، استادی در یکی از دانشگاه های بزرگ می تواند درس را به صورت مجازی ارائه دهد و استاد دیگری در دانشگاه دیگر در کنار این دوره مجازی کلاس را اداره می کند، نکات را برای دانشجویان تشریح می کند و سوالات را پاسخ می دهد.
 
وی افزود: مجازی سازی اصلا به مفهوم عدم بهره برداری از اساتید در دانشگاه ها نیست بلکه می خواهیم از ظرفیت تمامی اعضای هیات علمی در دانشگاه ها استفاده شود و دروس تمامی دانشگاه ها بر روی سامانه قرار گرفته تا حسب نیاز دانشجویان از آن استفاده کنند.
 
به گزارش وبدا لاریجانی در پایان به برنامه های وزارت بهداشت برای توانمندسازی اعضای هیات علمی با استفاده از بستر دانشگاه علوم پزشکی مجازی اشاره کرد و گفت: برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها در دست اجرا است و در هیات ممیزه نیز تصویب شد که اعضای هیات علمی در ابتدای جذب باید دوره آموزش پزشکی مجازی را بگذرانند.

پایان پیام/

مطالب مشابه