تشکیل کمیته «تامین تجهیزات به هنگام» و معرفی اعضا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، اعضای کمیته تامین تجهیزات به هنگام که به منظور خدمت رسانی بهینه، مستمر و روز آمد با هدف تسریع در تهیه و تامین اقلام مورد نیاز دانشگاه ها، تشکیل شده، با حکم دکتر یوسفی، رییس هیات امنای ارزی در معالجه بیماران، منصوب شدند. 
 
اعضای این کمیته شامل، دکتر رضا رضایی، رییس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر فضل هاشمی، معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد مهندس مزینانی، مشاور و دستیار ویژه مدیر کل اداره تجهیزات پزشکی ، مصطفی جوزی، رییس حراست هیات امنای صرفه جویی ارزی، علیرضا مهران پور، ذیحساب و مدیرکل امور مالی هیات امنای صرفه جویی ارزی، دکترنریمانی، مدیر طرح و برنامه  هیات امنای صرفه جویی ارزی، دکتر برزگر، مدیر امور حقوقی و قراردادهای  هیات امنای صرفه جویی ارزی، دکتر محمد حسین دشتی، رییس بازرگانی داخلی و خارجی هیات امنای صرفه جویی ارزی، پوینده کریم پور، رییس روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی، مهندس شاهمرادی، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی  هیات امنای صرفه جویی ارزی، مهندس حسینی، کارشناس مسئول بازرگانی خارجی  هیات امنای صرفه جویی ارزی و مهندس کاشفی، کارشناس مسئول خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات هتلینگ بیمارستانی  هیات امنای صرفه جویی ارزی، است. 
 
به گزارش وبدا همچنین با حکم رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی، دکتر دشتی، به عنوان دبیر کمیته تجهیزات به هنگام و پوینده کریم پور به عنوان مسئول دبیرخانه کمیته تجهیزات به هنگام منصوب شدند.

پایان پیام/

مطالب مشابه