بهورز بنیادی ترین رکن نظام سلامت محسوب می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد شریعتی درباره آموزش بهورزان در مراکز آموزش بهورزی اظهار داشت: بهورز قلب شبکه بهداشت است و توانمندی و ویژگی های خاص و جدیدی برای بهورزان نسبت به گذشته درنظرگرفته شده است. 

شریعتی ادامه داد: در گذشته بهورزان با پنج کلاس سواد در مراکز آموزش بهورزی آموزش می دیدند و بعدها مدرک آنها حداکثر به سیکل و دیپلم می رسید. در حال حاضر برنامه کاردانی بهورزی آماده شده و در آموزشگاه های بهورزی به جای اینکه بهورز دیپلمه تربیت شود، بهورز در سطح کاردانی تربیت می شود.

 قائم مقام معاون بداشت وزیر بهداشت  گفت: بهورزان در حال حاضر باید با بیماری های غیرواگیر مانند دیابت، فشار خون و بیماری روانی مقابله کنند، در نتیجه نیازمند دانش و سواد بیشتری نسبت به گذشته هستند.

وی افزود: سیستم بهورزی یکی از افتخارات کشور محسوب می شود و حوزه بهورزی به صورت مستمر در حال رشد و توسعه است. در حال حاضر سیستم بهورزی در سطح کشور کامل است و کمتر جایی وجود دارد که بهورز نداشته باشد.

شریعتی تصریح کرد: برای مراکز جدید و پایگاه های سلامت تازه تاسیس از بهورزان آموزش دیده جدید با تحصیلات بالاتر استفاده می شود. همچنین دستورالعمل جدیدی برای بکارگیری بهورزان با مدارک تحصیلی بالاتر طراحی و به تصویب رسیده و بهورزانی به کار گرفته می شوند که نیازهای روز سلامت را آموزش دیده باشند.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درباره محول شدن کارهای جدید به بهورزان اظهار داشت: برنامه های سلامت کشور به طور مداوم بازنگری و اصلاح می شوند و برنامه هایی که در واحدهای ارائه خدمات بهداشتی ارائه می دهیم، متناسب با نیاز سلامت جامعه است. 

وی اضافه کرد: به طور مثال زمانی بیشترین مشکل کشور درباره بیماری های عفونی بود، در نتیجه در شبکه بهداشت بر این نوع بیماری ها تمرکز می شد، اما در حال حاضر بیشترین مشکل کشور در زمینه بیماری های غیرواگیر مانند دیابت و فشار خون است که تمرکز بهورزان و ارائه دهندگان خدمات در حوزه بهداشت بر این موارد است. در نتیجه برنامه ها مدام اصلاح شده و نیروها نیز تحت بازآموزی قرار می گیرند تا بهترین خدمات را به مردم ارائه کنند.

شایان ذکر است خانه بهداشت محیطی ترین واحد ارائه خدمات در نظام شبکه های بهداشتی و درمانی کشور و مستقر در روستا است که تحت نظارت مرکز بهداشتی و درمانی روستایی فعالیت می کند. نیروهای انسانی که در خانه های بهداشت مشغول به کار هستند، بهورز نامیده می شوند و آموزش این بهورزان در مراکز آموزش بهورزی انجام می شود.

همچنین گفتنی است بهورز بنیادی ترین رکن نظام سلامت محسوب می شود و رسالت او ارتقای سطح سلامت جامعه روستایی است. عمده وظیفه های بهورز شامل شناسایی جمعیت روستا، مراقبت از مادران باردار، کودکان، سالمندان، میانسالان، مبارزه با بیماری های واگیر و غیرواگیر، آموزش تغذیه سالم، ارائه خدمات واکسیناسیون، بهداشت محیط و حرفه ای، همکاری با برنامه های پزشکی خانواده، کمک های اولیه، درمان های ساده علامتی، بهداشت مدارس و دهان و دندان است.

به گزارش ایرنا بهورزان در مراکز آموزش بهورزی تحت تعلیم مربیان قرار می گیرند که خود این مراکز تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان فعالیت می کنند. انتخاب بهورزان توسط کمیته ای شامل نمایندگان مرکز آموزش بهورزی، واحد گسترش شبکه و گزینش و از طریق آزمون کتبی و شفاهی انجام می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه