ارائه اطلاعات بیمار به مراجع قضایی مشروط است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، طبق ماده ۷۶ آئین‌نامه اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی کشور، شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته موظفند به حق بیمار مبنی بر محرمانه بودن همه اطلاعات وی، اعم از اطلاعات حساس و غیر حساس که در مراحل مختلف تشخیصی و درمانی جمع‌آوری می‌شود و یا به هر ترتیب در اختیار تیم درمانی قرار می‌گیرد، احترام بگذارند. جز شخص بیمار و یا افرادی که از طرف او اجازه داشته باشند، ارائه اطلاعات به هر فرد دیگری ممنوع است.

ماده ۷۷ این آئین‌نامه نیز اعلام کرده است که تنها آن دسته از شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته که عضو تیم درمانی بیمار هستند، اجازه دسترسی به اطلاعات مربوط به تشخیص و درمان هر فرد را دارند و دیگر افراد صرفاً به دلیل پزشک بودن یا عضویت در زمره حرفه‌مندان پزشکی برای دسترسی به اطلاعات بیماران مجاز شمرده نمی‌شوند.

طبق ماده ۷۸ آئین‌نامه اخلاق حرفه‌ای، مجاز بودن نقض اصل رازداری از سوی شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته تنها به مواردی محدود است که در قانون به صراحت ذکر شده باشد. در چنین مواردی پیش از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آن، بیمار تا حد ممکن باید از الزام قانونی مذکور، آگاه شده و سپس از وی کسب اطلاعات شود.

بر اساس ماده ۷۹ این آئین‌نامه نیز الزام شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته، به ارائه اطلاعات بیماران به مراجع قضائی و انتظامی، تنها منوط به استعلام رسمی دادگاه است. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه