اعتقادی به معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت ندارم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، سعید نمکی گفت: همه معاونت ها شامل بهداشت، آموزش و درمان باید به موضوعات سلامت به صورت جامعه محور نگاه کنند. اینکه معاونت جداگانه ای به نام اجتماعی داشته باشیم، دیدگاه من نیست.

نمکی افزود: چیزی حدود 32 سال پیش موضوع COME یا جامعه محوری را نوشتم و اعتقاد دارم آموزش ها باید از بیمارستان محور به جامعه محور تغییر کند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: باید دیوارهای بین خودمان و جامعه را برداریم و همه معاونت های وزارت بهداشت، بخش جامعه محور داشته باشند؛ زیرا این موضوع، کار یک معاونت جداگانه نیست و من به سیاست ادغام یافته خدمات اعتقاد دارم.

شایان ذکر است مسئولان وزارت بهداشت معتقدند: حدود 75 درصد اختیارات حوزه سلامت به امور اجتماعی و اقتصادی مانند آموزش عمومی، سطح سواد، محیط زیست، اشتغال، درآمد مردم، وضع مسکن بستگی دارد که در حوزه اختیارات وزارت بهداشت نیست به همین علت معاونت اجتماعی وزارت بهداشت در زمان فعالیت قاضی زاده هاشمی در این دستگاه ایجاد شد تا هماهنگی های بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

گفتنی است برگزاری جشنواره هایی مانند جشنواره فیلم سلامت، جشنواره ادبیات سلامت و جشنواره رسانه های دیجیتال در زمان تصدی ایازی در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت انجام شد.

به گزارش ایرنا تاکنون سید محمد هادی ایازی، معاون اسبق امور اجتماعی شهرداری تهران عهده دار سمت معاونت اجتماعی این وزارتخانه بود. ایازی با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان با اخذ مجوز در این سمت ماندگار شد اما روز شنبه خبر استعفای ایازی از این سمت منتشر شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه