رابطه بین بیماری لوپوس و عدم تعادل باکتریایی در روده
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مشخصه بیماری لوپوس، حمله به مفاصل، پوست و کلیه ها از طریق سیستم ایمنی بدن است. این بیمای در زنان نسبت به مردان شیوع بیشتری دارد.

محققان این مطالعه عنوان می کنند آزمایش آنها اولین مدرک مشروح در مورد رابطه بین عدم تعادل باکتریایی در روده و بیماری لوپوس است.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک در این مطالعه دریافتند ۶۱ زن مبتلا به لوپوس در مقایسه با ۱۷ زن فاقد این بیماری، حدودا ۵ برابر بیشتر دارای باکتری روده موسوم بهRuminococcus gnavus بودند.

نتایج نشان داد در زمان عود بیماری که می تواند شامل خارش پوست، درد مفاصل و حتی نارسایی حاد کلیه نیازمند به دیالیز باشد، رشد باکتری Ruminococcus gnavus در روده افزایش می یابد. حتی در شرکت کنندگان مبتلا به مشکلات کلیوی، میزان Ruminococcus gnavus به مراتب افزایش بیشتری می یابد.

به گزارش مهر گرگ سیلورمن سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: مطالعه ما قویاً نشان می دهد که در برخی بیماران، عدم توازن باکتری های روده تحریک کننده لوپوس و عود این بیماری است. از اینرو محیط داخلی روده نقش بسیار مهمی در عود این بیماری دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه