عدم تخصیص درست منابع به حوزه سلامت باعث کاهش کیفیت و کمیت خدمات می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد نعیم امینی فرد به بودجه 98 حوزه سلامت از جمله بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: با وجود افزایش بودجه حوزه سلامت به نظر می رسد به دلیل تورم موجود در بخش‌های مختلف و اینکه قسمت اعظمی از افزایش منابع صرف هزینه‌های پرسنلی خواهد شد این میزان بودجه متناسب با نیازهای مختلف نباشد.

امینی فرد افزود: در بیمه سلامت علی رغم صرفه‌جویی هر ساله با زیان انباشته مواجه هستیم. باید به این نکته توجه داشت که ما ناگزیر به توسعه خدمات هستیم به همین دلیل باید تلاش کنیم تا منابع پایدارتری برای حوزه سلامت تعریف کنیم و در صحن علنی مجلس از میزان بودجه پیشنهاد شده دفاع کنیم چرا که در بسیاری از موارد به این میزان بودجه نیز با پیشنهاداتی خدشه وارد می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش بودجه بیمه سلامت نیاز به کار گسترده و اقناعی نمایندگان دارد، اکنون زمینه‌های مساعدی وجود دارد. سال گذشته سازمان بیمه سلامت توانست در منابع موفق عمل کنند. با توجه به اینکه نمایندگان مشکلات را درک کرده‌اند این امکان وجود دارد که منابع مناسبی برای این بخش تعریف شود.

به گزارش ای هینا نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه در صورت تعریف منابع جدید قسمتی از آن باید در اختیار حوزه سلامت قرار گیرد، گفت: اگر خواستار تداوم بسته‌های حمایتی هستیم باید همچنان صرفه جویی و بهینه‌سازی منابع از طریق خرید خدمات راهبردی، سطح بندی و گسترش پرونده الکترونیک سلامت را در اولویت قرار دهیم و مهمتر از همه اینکه منابع آن را به درستی تعریف کنیم در غیر این صورت شاهد کاهش کیفیت و کمیت خدمات خواهیم شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه