آمادگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای اجرای فرآیند بررسی الکترونیک اسناد بیمه‌ای
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به همراه معاونان و مدیران این سازمان در بازدید از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت بررسی فرآیند الکترونیکی شدن اسناد با محمد آقاجانی، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص تبادل الکترونیک اطلاعات به بحث و گفت و گو پرداختند.

آقاجانی در این دیدار آمادگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را برای اجرای فرآیند الکترونیکی شدن اسناد به صورت کاملا الکترونیک در بیمارستان هاى این دانشگاه با توجه به موفقیت‌های سازمان بیمه سلامت در این حوزه اعلام کرد.

وی افزود: بحث کارایی منابع انسانی، فیزیکی و مالی  یکی از مشکلات حوزه سلامت است، به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه ها کارگروه مدیریت بهره وری از مهر ماه سال ٩٦ به همراه ٦ کمیته متناظر در بیمارستان ها فعالیت خود را آغاز کرد که در اولین نسخه سامانه بهبود بهره وری در دی ماه ٩٦ راه اندازی و در نهایت در تیر ماه ٩٧ به سامانه جامعی تحت عنوان سامانه مدیریت هوشمند بیمارستانی تبدیل شد.  نسخه دوم این سامانه در شهریور و نسخه سوم در آذر ٩٧ راه اندازی شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: فعالیت ها و فرایندهای ثبت اطلاعات در این سامانه شناسایی و استانداردسازی شده است، همچنین یکسان سازی فرایند ثبت خدمات درمانی و دارویی در ١٩ بیمارستان، استاندارد و یکسان شدن کدینگ خدمات درمانی و دارویی، تعریف شاخص های کلیدی عملکرد، متصل شدن ١١ سامانه و راستی آزمایی از دیگر  اقدامات صورت گرفته در سامانه مدیریت هوشمند بیمارستانی است که از آن برای تصمیم گیری ها استفاده می شود.

آقاجانی ادامه داد: متفاوت بودن HIS، کدینگ و سلیقه ای بودن نوع ثبت خدمات بزرگترین مانع برای تجمیع و تبادل اطلاعات است، در صورتی که این موضوع اصلاح شود می توان امیدوار بود که در این حوزه موفق شویم.

وی اضافه کرد: در پی بیش از یک سال فعالیت برای ١٧ سرفصل خدمت، ٥ هزار و ٩٧٣ خدمت تشخیصی و درمانی، ٧١ هزار اقلام لوازم پزشکی مصرفی، ٥ هزارو ٢٠٠ نوع دارو در ١٩ بیمارستان دانشگاهی کدینگ واحد تعریف شده است که اگر سایر اقدامات نیز به همین صورت کدگذاری شوند قابلیت دریافت آمار و رسیدگی به اسناد ارتقا پیدا می کند.

به گزارش ای هینا رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از دستاوردهای مهم این سامانه را تبادل الکترونیک اسناد عنوان کرد و گفت: امکان دسترسی بر خط به هر سه سطح پرونده به همراه تمام مستندات، انتخاب تصادفی اسناد هر پزشک ،فراهم شدن امکان رسیدگی به اسناد به شکل غیر حضوری و در هر لحظه از شبانه روز، امکان تبادل الکترونیک اسناد با سازمان های بیمه گر پایه از ویژگی‌های این سامانه است.

پایان پیام/

مطالب مشابه