طرح تحول سلامت به منظور مقاصد انتخاباتی بود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، رسول خضری در رابطه با خصوصی شدن بیمارستان‌های دولتی گفت: خصوصی سازی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی موضوعی قدیمی است که بحث های زیادی درباره آن صورت گرفت و به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی با اشاره به اصل سوم و 29 قانون اساسی افزود: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی را برای تمامی افراد کشور تأمین کند و هیچ تعللی در این خصوص پذیرفتنی نیست.

خضری ادامه داد: بیمارستان‌های خصوصی افزایش هزینه‌ها را بیشتر به سمت بیمار سوق داده و سبب کاهش دسترسی بیماران به خصوص قشر فقیر به خدمات بیمارستانی و کاهش عدالت در دریافت خدمات سلامت می‌گردد. طبق قانون دولت موظف است تمام موارد در حوزه بهداشتی، درمانی و آموزشی را برای مردم فراهم و مدیریت کند، همچنین افزایش تخت بیمارستانی، ارتقاء ضریب برخورداری تخت‌های بیمارستان‌ها از پزشک، کادر درمانی و پرستار  و تجهیز مراکز درمانی و خانه بهداشت از وظایف دولت است. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید در راستای ارتقاء بیمارستان‌های دولتی گام‌های موثری بردارد، دولت باید برای تقویت بخش هتلینگ بیمارستانی، بهبود فضای فیزیکی بیمارستان‌های دولتی برنامه ویژه‌ای داشته باشد، از طرفی یک درصد ارزش افزوده مالیات و اعتباراتی که از حل هدفمندی یارانه‌ها برای طرح تحول و نظام ارجاع و پزشک خانواده اختصاص پیدا کرده که بی تردید تقویت مراکز دولتی را به همراه دارد.

وی افزود: متاسفانه دولت طرح تحول سلامت را در 17 ماه اجرایی کرده است در صورتی که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا اعم از آلمان، کانادا و انگلستان بیش از 18 سال طول کشیده است. اما دولت تدبیر و امید در جهت بهره‌برداری‌های سیاسی و انتخاباتی طرح تحول سلامت را زود‌تر از موعد مقرر و بدون تامین زیرساخت مناسب به صورت شتاب‌زده اجرایی کرد، این موضوع باعث افزایش سه برابری مراجعه بیماران به بیمارستان‌های دولتی شد. 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت خضری با بیان اینکه اگر یک ریال در حوزه بهداشت سرمایه گذاری کنیم، 12 برابر آن در حوزه درمان در هزینه‌ها صرفه‌جوی می‌شود تصریح کرد: در حوزه سلامت باید رویکردی بهداشتی داشته باشیم. بنده معتقد هستم دکتر نمکی وزیر بهداشت و درمان رویکردی کاملا بهداشتی دارد و قطار در حال حرکت طرح تحول سلامت را در حال حرکت اصلاح خواهد کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه