ساز و کار مجلس برای الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات بودجه در بخش درآمدی تبصره ۱۷ را تصویب کردند.

بر این اساس هزینه خدمات موضوع این حکم (درباره الزام بیمه‌ها به صدور دفترچه‌های الکترونیکی) با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.

گفتنی است به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار (۱.۰۰۰) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت می‌شود.

به گزارش ایسنا در جریان بررسی این بند پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: این بند به دنبال الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه و حذف دفترچه کاغذی است تا نسخه‌های الکترونیکی صادر شود. به ازای این نسخه‌ها ۱۰۰ تومان از صاحبان حرف پزشکی و نه بیمار گرفته می‌شود؛ یعنی ۱۰۰ تومان از طبیب برای هر امضای الکترونیکی گرفته می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه