در حوزه تجهیزات و فرآورده‌های مصرفی آزمایشگاهی کمبودی وجود ندارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمدعلی حیدری، در واکنش به انتشار خبری در برخی رسانه ها مبنی بر کمبود تجهیزات و فرآورده های مصرفی آزمایشگاهی در آزمایشگاهی‌های تشخیص پزشکی کشور، اظهار کرد: با توجه به اظهارنظر یکی از مسئولین انجمن های آزمایشگاهی مبنی بر کمبود تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها، باید گفت که به طورکلی، دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز درمانی و کلینیک ها، موارد کمبود تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی را از طریق داشبورد مدیریتی به اداره تجهیزات پزشکی اعلام می کنند و متعاقب آن نیز گروه نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات پزشکی به صورت روزانه کمبودها را پایش و با همکاری شرکت های تجهیزات پزشکی درجهت رفع آنها اقدام می کنند.

حیدری ادامه داد: تاکنون تامین ملزومات مصرفی آزمایشگاهی به خوبی انجام شده است و با تشکیل جلسات مستمر با دانشگاه های قطب و شرکت های تامین کننده، در حال برنامه ریزی برای تامین ملزومات مصرفی آزمایشگاهی سال آینده هستیم. 

وی افزود: در حوزه تجهیزات و فرآورده های مصرفی آزمایشگاهی تاکنون کمبود خاصی رخ نداده است. برخی موارد هم که به دلیل مشکلات داخلی کمپانی تامین کننده و تغییر نمایندگی، در توزیع ملزومات مصرفی آزمایشگاه ها، تاخیر به وجود آمده بود، از ابتدای ماه جاری، مشکلات برطرف شده است.

رییس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی با بیان اینکه با توجه به تامین مناسب اقلام مورد نیاز آزمایشگاه های تشخیص طبی و قیمت مناسب آنها در سطح عرضه، موضوع تامین از طریق کولبری و قاچاق مقرون به صرفه اقتصادی نیست، عنوان کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، تلاش و همگرایی تمامی دست اندرکاران نظام سلامت از جمله تامین کنندگان، توزیع کنندگان، آزمایشگاه ها و انجمن های مربوطه ضروری است.

 به گزارش وبدا حیدری در پایان تاکید کرد: نمايندگان انجمن هاى تخصصی آزمايشگاهى در كميته تخصصى IVD حضور دارند و از روند تامين كیت های آزمایشگاهی مطلع اند ولذا، تاكنون موضوع کمبود گسترده در كميته مذکور مطرح نشده است و تنها برند خاصى دچار مشكل شده بود كه با افزايش تامین سایر برندها، تامين كيت ها جبران شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه