ویزیت رایگان بیماران در مراکز جامع سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علی اسدی گفت: در مراکز جامع خدمات سلامت خدمات رایگان در حوزه بهداشت انجام می گیرد.

اسدی ادامه داد: همه در مراکز شهر فعال هستند و خدمات پایه سلامت در حوزه‌های مختلف، بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، بیماری‌های روانپزشکی همچون افسردگی و  اعتیاد، خشونت، تغذیه و ... را ارائه می‌دهند.

وی افزود: نیروی انسانی لازم در این زمینه همچنین پروتکل‌های بهداشتی و درمانی را در این زمینه لحاظ کرده‌ایم،‌ مردم با مراجعه به این مراکز جامع خدمات سلامت می‌توانند بخش مهمی از خدمات پایه سلامت را به صورت رایگان دریافت کنند.

معاون دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: در این مراکز پزشک وجود دارد و نسخه برای آنها ارائه می‌شود همچنین کارشناس مراقب سلامت و بهداشت عمومی، کارشناس سلامت عمومی و پزشک عمومی حاضر هستند و در صورت نیاز دارو تجویز می‌شود و خدمات اولیه به صورت کامل ارائه می‌شود.

به گزارش فارس اسدی در پایان اضافه کرد: غربالگری افراد از بیماری‌های شایع نیز در این مراکز انجام می‌گیرد که بررسی دیابت، فشارخون، چاقی، افسردگی، اعتیاد از جمله این موضوعات است. افرادی که سلامت عمومی آنها بررسی شد در صورتی که مشکل خاصی داشته باشند به پزشکان مربوطه ارجاع می‌شوند افرادی که سلامت عمومی آنها مناسب باشد برایشان آموزش جهت پیشگیری انجام می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه