مخالفت دیوان اداری با شرایط ویژه آزمون استخدامی وزارت بهداشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بند (ت) قسمت 9 صفحه 13 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال 1396 در مورد گنجاندن بندی در دفترچه آزمون استخدامی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

متن مقرره مورد شکایت از این قرار است: به نمره کسب شده کارکنان قراردادی کار معین موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد، صرفا در صورت برخورداری از شرایط درج شده در آگهی و کسب حدنصاب آزمون به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دانشگاه ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، 2 درصد و حداکثر 20 درصد نمره کل در آزمون کتبی اضافه خواهد شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد و در جهت رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها، بند (ت) قسمت 9 صفحه 13 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 96 را باطل کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه