مدیر کل دفتر بارزسی بیمه سلامت منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون و بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، بر اساس حکمی از سوی طاهر موهبتی، امیر پیروزیان به سمت مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بارزسی و رسیدگی به شکایات این سازمان منصوب شد.

متن این حکم به شرح زیر است:

 جناب آقای دکتر امیر پیروزیان
با سلام

نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بارزسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران منصوب می شوید تا با استفاده از توان تخصصی و ظرفیت های موجود سازمان با رعایت قوانین و مقررات نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف و تحقق اهداف سازمان، موفق و موید باشید.

پایان پیام/

مطالب مشابه