مرحله دوم مطالبات مراکز درمانی دولتی دانشگاهی پرداخت شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، کوروش فرزین در خصوص آخرین وضعیت پرداخت‌ها توضیحاتی ارائه داد و افزود: از هفته گذشته مرحله دوم پرداخت از محل صندوق توسعه ملی بابت مطالبات باقی مانده مراکز دولتی دانشگاهی در دستور کار سازمان قرار گرفت و به ادارات کل استان‌ها نیز در همین راستا مبالغی جهت پرداخت مطالبات تخصیص داده شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران به پرداخت مطالبات دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های مستقل سطح استان تهران اشاره کرد و گفت: مرحله دوم پرداخت مطالبات مراکز درمانی دولتی دانشگاهی بابت سرفصل دارو، تجهیزات و سایر خدمات بستری به حساب مراکز و دانشگاه‌ها واریز شد.عملا با این پرداخت‌ها از مطالبات سال 96 کمتر از یک ماه باقی مانده است که امیدواریم تا اواسط اسفند بتوانیم این مبلغ را نیز پرداخت کنیم تا درنهایت مطالبات مراکز دانشگاهی در سال 96 به طور کامل تسویه شود.

وی در خصوص پرداخت مطالبات سال 97 نیز بیان کرد: روال پرداختی سازمان در سال 97 از نظم خاصی برخوردار شده است به طوری که مطالبات مراکز غیردانشگاهی و بخش خصوصی تا پایان شهریور به صورت قطعی پرداخت شده است.

به گزارش آی هینا فرزین در پایان گفت: مطالبات بخش دانشگاهی تا شهریور به صورت قطعی و تا مهر و آبان ۷۰ درصدعلی‌الحساب پرداخت شده است، درصورت تزریق بودجه تا پایان اسفندماه مطالبات بخش خصوصی و دولتی به میزان یک ماه یعنی مهر و ۷۰ درصد علی الحساب آذرماه‌ بخش دولتی نیز پرداخت می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه