مراقب تاتوهای غیربهداشتی باشید
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، سولماز سعیدنیا به خدماتی که در برخی از سالن های زیبایی بانوان ارائه می شود، اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی کشور باعث شده که شاهد افزایش تعداد زیادی از سالن های زیبایی بانوان باشیم که متاسفانه با نگاه تجاری راه اندازی شده اند.

سعیدنیا ادامه داد: آرایشگاه زیاد داریم اما آرایشگر نه، تعداد زیادی از سالن های زیبایی بانوان فقط با نگاه کسب درآمد راه اندازی شده است که افراد شاغل در این قبیل از آرایشگاه ها، متخصص این حرفه نیستند.

این کارشناس روانشناسی تبعات و عوارض متخصص نبودن در این حرفه را متوجه بانوانی دانست که به این سالن های زیبایی مراجعه می کنند.

وی با تاکید بر اهمیت حرفه زیبایی، تصریح کرد: بانوان ما باید قبل از انجام خدمات زیبایی، حتما تحقیق کنند و سراغ افرادی بروند که تخصص و تجربه لازم در این حرفه را دارند.

سعیدنیا، به «آرایش دائم» اشاره کرد و گفت: این روزها آرایش دائم که ما آن را به عنوان «تاتو» می شناسیم، مشکلات متعددی برای بانوان ایجاد کرده است. زیرا، خانم ها بعضا سراغ کسانی می روند که متخصص این کار نیستند و در نتیجه با شکایت های زیادی در این زمینه مواجه هستیم.

به گزارش مهر این کارشناس روانشناسی در پایان اضافه کرد: مواردی از شکایت بانوان را داشته ایم که انجام تاتوی غیربهداشتی باعث شده مویرگ کنار چشم فرد پاره شود و در نتیجه بینایی او دچار مشکل گردیده است. همچنین، در برخی موارد به علت اینکه تاتو به درستی انجام نشده، باعث شده پوست فرد گوشت اضافه بیاورد. این موارد، از تبعات مراجعه بانوان به افرادی است که تخصص و تجربه لازم در این زمینه را ندارند.

پایان پیام/

مطالب مشابه