معاون کل وزارت بهداشت ابقا شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، سعید نمکی در حکمی ایرج حریرچی را در سمت معاون کل این وزارتخانه ابقا کرد.

در متن این حکم آمده است: با توجه به سوابق ارزنده علمی و اجرایی جنابعالی بدینوسیله در جایگاه معاون کل وزارت بهداشت ابقا می شوید.

اهم انتظارات وزیر از معاون کل وزارت بهداشت عبارتست از:

ایجاد هماهنگی، همدلی و هم افزایی بین معاونین

پیگیری مستمر تصمیمات متخذه توسط معاونتها و تجمیع آنها

تشکیل جلسات با دستگاه های برون و درون سازمانی

پیگیری در تدوین برنامه های ملی و منطقه ای

پایش و نظارت مستمر بر نیازهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی

نظرخواهی از معاونین و روسای دانشگاه ها و تدوین برنامه های آتی

تشکیل کارگروه ویژه جهت تدوین راه کارهای مناسب برای اجرایی شدن برنامه تقدیمی وزیر به مجلس

ساماندهی شوراهای نظارت و ارزیابی استان ها

انتظار می رود در غیاب اینجانب گردش امور دفتر وزیر را هدایت و پیگیری فرمایید.

پایان پیام/

مطالب مشابه