لزوم پذیرش داوطلبان بومی مناطق محروم در رشته‌های  پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، نظر افضلی درباره وضعیت حضور پزشکان در مناطق محروم کشور،گفت:‌ما با معضل کمبود پزشک درکشور به هیج وجه ممکن روبرو نیستیم بلکه برخی از پزشکان‌تمایلی به خدمات رسانی پایدار در مناطق محروم را ندارند.

وی افزود:
پذیرش  داوطلبان ورود به رشته های پزشکی با رتبه های پایین تراز دیگر مخاطبان در  مناطق محروم کشور   راهکاری اساسی برای  توسعه خدمات رسانی بهینه در حوزه بهداشت ودرمان است، ما کمبود پزشک در حوزه بهداشت  ودرمان نداریم بنابراین مشکل اساسی این است که  برخی از پزشکان تمایل به مستقر شدن در مناطق محروم به طور ثابت و تا آخر دوره بازنشستگی  را ندارند.

افضلی ادامه داد: لزوم افزایش سهمیه اختصاصی بومی برای پذیرفته شدگان در مناطق محروم گامی است که می‌تواند مشکلات مناطق محروم را به  بهترین شکل  ممکن برطرف کند.

 عضو فراکسیون  تولید و اشتغال مجلس گفت:برای جذب پزشکان و متخصصان در مناطق محروم  باید از دانشجویان پزشکی قبل از پذیرش  تعهد گرفته  شودکه پس از  فارغ التحصیلی  تنها در مناطق محروم به طبابت بپردازند. 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان با بیان اینکه برخی از پزشکان تمایل به فعالیت دائم در مناطق محروم را ندارند یادآورشد: چرا برخی از پزشکان در حیطه  شغلی خود فعالیت نمی‌کنند بنابراین  این مسئله  نیازمند آسیب شناسی و واکاوی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه