تولید داروهای زیستی با فناوری‌های پیچیده‌ در ایران
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مصطفی قانعی در خصوص دستیابی ایران به تولید داروهای زیستی، اظهار کرد: برخی داروهای زیستی فناوری پیچیده‌ای دارند و تنها چند کشور این داروها را تولید می‌کردند؛ اما ایران نیز به جرگه تولیدکنندگان این نوع داروها پیوست.

قانعی ادامه داد: کیفیت داروهای تولیدی در ایران با نمونه‌های مشابه خارجی برابری می‌کند و از نظر تأثیر دارویی، هیچ تفاوتی بین داروهای تولیدی در ایران و دنیا وجود ندارد.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: یکی از داروهایی که فناوری پیچیده‌ای دارد و تنها در یک شرکت دانمارکی تولید می‌شد، داروی فاکتور ۷ و ۸ بود که جوانان و متخصصان ایرانی به فناوری تولید این دارو دست یافتند و عنوان دومین کشور تولیدکننده این دارو را به ایران اختصاص یافت.

وی افزود: وقتی از یک محصول صحبت می‌کنیم، یعنی دانش مربوط به آن نیز در کشور شکل گرفته است و وقتی از دانش صحبت می‌کنیم، یعنی نیروی انسانی دانشمند مورد نیاز را در کشور داریم.

به گزارش ایسنا قانعی در پایان اضافه کرد: باید از تخصص جوانان برای تولید داروهای زیستی استفاده کنیم؛ زیرا در شرایط تحریم که فرآورده‌های دارویی به سختی به ایران می‌رسد، تنها راه نجات کشور، بهره‌گیری از تخصص و توان جوانان و دانشگاه‌های کشور است.

پایان پیام/

مطالب مشابه