نکاتی که بیمه‌شدگان باید درخصوص دریافت دارو از داروخانه بدانند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، نوشین جزایری افزود: ثبت بهای اقلام دارو توسط داروخانه باید در حضور شخص مراجعه کننده وبه تفکیک مبلغ کل نسخه، سهم بیمه‌شده (فرانشیز) و سهم سازمان بر روی نسخه انجام شود.

جزایری ادامه داد: در صورتی که ویال دارویی تجویز شده نیاز به آب مقطر داشته باشد ، به ازای هر ویال یک عدد آب مقطر قابل پرداخت است.( حتی اگر پزشک در نسخه قید نکرده باشد). تحویل آب مقطر بیش از یک عدد ، منوط به تجویز پزشک در نسخه است .همچنین هزینه ست سرم به ازای هر سرم یک عدد در نسخه قابل پرداخت است.( به استثنای سرم شستشو).

وی افزود: هزینه گچ و ویبریل در صورت تجویز توسط پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی و جراحی عمومی یا پزشک عمومی یا سایر تخصص‌ها به همراه مهر بیمارستان بر روی نسخه قابل پرداخت است. هزینه سرنگ انسولین در نسخ سرپایی بیماران دیابتیک حاوی ویال انسولین حداکثر تا 60 عدد ماهانه قابل پرداخت است. 

رییس گروه دارو دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت گفت: بیمه‌شدگان جهت اطلاع از آخرین قیمت و شروط تعهدات دارویی سازمان بیمه سلامت می‌توانند به سایت mdp.ihio.gov.ir http:// مراجعه کنند. 

جزایری اضافه کرد: در صورت قید نشدن واحد وزنی (دوز) دارو توسط پزشک، پایین‌ترین واحد وزنی دارو قابل پرداخت توسط بیمه است ، گفت: نسخه‌ای که دارای متن مخدوش(بدون توضیح و مهر وامضای پزشک در پشت نسخه) و یا فاقد مهر و امضاء پزشک باشد ، توسط بیمه غیر قابل پرداخت است.

وی تصریح کرد: مبنای محاسبه بهای دارو مندرجات نسخه است. همچنین پرداخت فرانشیز، حق فنی ، مابه التفاوت بهای داروهای وارداتی با نوع تولید داخل وقیمت داروهای خارج از تعهد بر عهده بیمه شده است. 

بنا بر اعلام روابط عمومی بیمه سلامت رییس گروه دارو دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت در پایان افزود: در صورتی بیمه شده می‌تواند داروی برند خود را با فرانشیز و قیمت اعلامی دریافت کند که  نام آن برند خاص در نسخه ذکر شده و در فهرست داروهای مورد تعهد سازمان نیز لحاظ  شده باشد . در صورتی که برند مورد نظر در سایت بیمه سلامت نباشد قیمت نوع ژنریک دارو(درصورت پوشش بیمه ای) قابل محاسبه است. همچنین اگر نام ژنریک دارو در نسخه ثبت شده باشد و بیمه شده درخواست نوع برند آن را داشته باشد ، پرداخت مابه‌التفاوت نوع ژنریک و برند دارو بر عهده بیمه شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه