برای راه‌اندازی نسخه نویسی الکترونیک، نیازمند فرهنگ‌سازی و تغییر رفتار پزشکان هستیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، سيدمحمود تارا، در اجلاس معاونين درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور بيان كرد: هر برنامه اي در نظام الكترونيك سلامت، داراي ابعاد مختلفي است كه بخش درمان، بيمه و IT از محورهاي اصلي و ثابت آنها محسوب مي شود. 

تارا ادامه داد: در راستاي ارتقا و توسعه خدمات الكترونيك سلامت، از سه سال قبل، "برنامه راهبردي نظام ملي سلامت الكترونيك ايران" تدوين و آغاز شد كه نسخه اوليه آن دو سال قبل منتشر شده و نسخه دوم نيز در دستور كار قرار دارد. اين برنامه راهبردي، رويكردها و اهداف مختلف نظام الكترونيك سلامت را توضيح مي‌دهد. يكي از اين برنامه ها، نقشه راه نظام سلامت الكترونيك ايران است كه بيانگر پروژه هاي نظام سلامت الكترونيك در هرسال است. 

رييس دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت گفت: در حوزه پرونده الكترونيك سلامت، پنج پروژه مهم كه شامل پزشكي خانواده، نظام ارجاع، نظام بيمه الكترونيك، نظام نسخه نويسي الكترونيك و نظام خدمات سلامت شهروندان است، در دستور كار قرار دارند و در واقع تمامي اقدامات ما در سال ٩٨ با تمركز بر اين ٥ پروژه مهم، عملياتي خواهد شد. 

وی افزود: در حوزه شفاف سازي فرآيند خدمات الكترونيك سلامت، كتاب دولت الكترونيك سلامت نيز تدوين شده است، اين كتاب به مديران حوزه سلامت و بيمه، اين امكان را مي دهد كه درخصوص خدمات دولت الكترونيك اطلاعات لازم را كسب كنند. 

تارا با تاكيد بر اهميت نسخه نويسي الكترونيك، تصريح كرد: براي راه اندازي نسخه نويسي الكترونيك، بايد علاوه بر ايجاد زيرساخت و بستر فني، بر آموزش، فرهنگ سازي و تغيير رفتار در پزشكان نيز تاكيد شود.

به گزارش وبدا رييس دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان كرد: همچنين تهيه داشبورد ملي پيشرفت پروژه هاي سلامت الكترونيك نيز در حال انجام است و اكنون در مرحله آزمايش قرار دارد. همچنین بر مبناي اين برنامه، تمامي اقدامات و پروژه هاي نظام الكترونيك سلامت در سطح دانشگاه‌ها و استان به استان مقايسه مي‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه