موارد فساد در حوزه دارو را شناسایی کرده‌ایم و با دوستان امنیتی در این حوزه کار می‌کنیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، سعید نمکی گفت: تحریم های ظالمانه بر همه بازارها از جمله بازار دارو فشار وارد می کند اما با لطف خدا و تمهیداتی که اندیشیده شده، برای سال آینده نمی گذاریم مردم حتی یک روز از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی اضطراب داشته باشند.

نمکی ادامه داد: بنده هر روز بعد از نماز صبح، لیست کمبودهای دارویی ۲۴ ساعت گذشته را بررسی می کنم اما امروز لیست کمبودهای دارویی در کشور از روز مشابه سال قبل به مراتب کمتر است.
نمکی افزود: به مردم قول می دهم که نخواهم گذاشت در سال آینده احساس کمبود در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کنند.

وزیر بهداشت گفت:  ممکن است یک پزشک برای مصرف یک داروی خارجی خاص اصرار داشته باشند که اسم آن کمبود دارو نیست اما مردم هر زمان که دچار کمبود دارو شدند با سازمان غذا و دارو و سامانه های ایجاد شده تماس بگیرند تا همکاران ما ضمن پاسخ به آنها، کمبودها را برطرف کنند.

وی افزود: اکثر همکاران پزشک ما، مصالح ملی را در نظر می‌گیرند و با ما و مردم همراهی می کنند و در نسخه نویسی موارد لازم را رعایت می کنند.

نمکی تصریح کرد: سال آینده جهش قیمت غیرمتعارف دارو نخواهیم داشت، برخی دوستان پیشنهاد داشتند که برای دارو بجای ارز ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده شود اما دوستان متقاعد شدند که این مسیر در حوزه دارو صحیح نیست و دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می شود که مورد موافقت نمایندگان مجلس و دولت قرار گرفت.

وزیر بهداشت اضافه کرد: افزایش قیمت دارو در سال آینده، افزایش سنواتی است و هیچ جهش قیمتی در داروهای تولیدی داخل و وارداتی نخواهیم داشت.

وی اظهار کرد: کسانی که در آشفته بازار بیشترین منفعت را از جیب مردم می برند، خائن هستند که با آنها در می افتم و تاوان آن را هم خواهم داد، در اعمال شفافیت و دور کردن دست افرادی که از جیب مردم سودهای هنگفت و نامتعارفی می برند، جدی هستم اما باید ساختار را اصلاح کنیم و پروسه ها را کوتاه کنیم.

نمکی یادآور شد: به رئیس سازمان غذا و دارو گفته ام که پرونده های تولید داخلی دارو را معطل نکنید و پروسه ها را کوتاه کنید تا داروی مورد نیاز در داخل تولید شود.

به گزارش فارس وزیر بهداشت در پایان گفت: موارد فساد در حوزه دارو را شناسایی کرده ایم و با دوستان امنیتی در این حوزه کار می کنیم اما با امنیتی کردن فضا موافق نیستم چون اگر درون ساختار وزارت بهداشت را اصلاح کرده و همکاران ما راهکارها را تسهیل کرده و ورود بخش تولید را هموار کنند، نگرانی از بابت فساد در حوزه دارو کاهش می یابد.

پایان پیام/

مطالب مشابه