توسعه گردشگری سلامت از اولویت‌های حوزه بین‌الملل وزارت بهداشت در سال ۹۸ است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، جلال نائلی درباره گردشگری سلامت افزود: اهمیت گردشگری سلامت به این دلیل است که می تواند منبع مناسبی برای تامین ارز کشور و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در داخل کشور باشد. زیرا به وسیله گردشگری سلامت، استانداردهای حوزه سلامت و کیفیت خدمات درمانی ارتقا پیدا می کند.

وی افزود: گردشگری سلامت تشکلی با عنوان انجمن خدمات بین المللی سلامت دارد که از برخی بیمارستان ها، شرکت های تخصصی ارائه خدمات گردشگری سلامت، آژانس ها و هتل ها تشکیل شده است. این انجمن محصول شورای راهبردی گردشگری سلامت است.

نائلی ادامه داد: شورای راهبردی گردشگری سلامت در سال 1393 برای همگرایی خدمات گردشگری سلامت تشکیل شد. زیرا وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان نظام پزشکی و وزارت امور خارجه در این رابطه سهم داشتند. در نتیجه این شورا تشکیل شد و معاون درمان وزارت بهداشت، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه و نماینده سازمان نظام پزشکی از اعضای اصلی این شورا بودند که سپس نماینده اتاق بازرگانی نیز به این افراد اضافه شد.

معاون اقتصادی و مسئول همکاری های بین المللی وزارت بهداشت درباره وظیفه این شورا نیز گفت: سیاست های اصلی در حوزه گردشگری سلامت توسط این شورا طراحی و هماهنگ می شود. یکی از خروجی های این شورا، همین انجمن خدمات بین المللی سلامت است.

به گزارش ایرنا وی در پایان درباره مهمترین برنامه های همکاری های بین المللی وزارت بهداشت در سال 98 نیز بیان کرد: مباحثی مانند کمک به رفع موانع مربوط به تحریم، کمک به توسعه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی و تسهیل امور مربوط به صادرات نیز از جمله مهمترین برنامه های حوزه بین الملل وزارت بهداشت در سال 98 است.

پایان پیام/

مطالب مشابه