بیمارستان‌های دولتی در تامین منابع مالی مشکل دارند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، حسینعلی شهریاری، در همایش مشترک مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیران کل سازمان بیمه سلامت، افزود: ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت، در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم آمده است، اما هنوز اتفاقی نیافتاده است.

شهریاری به محدودیت منابع مالی در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: بهترین خدمات را باید افراد تحت پوشش بیمه دریافت کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با عنوان این مطلب که مخالف بخش خصوصی نیستیم، افزود: خدمات بخش خصوصی نمی‌تواند منابع دریافت کند و می‌بایست خدمات این بخش از طریق سامانه‌هایی که تعریف شده است، ارائه گردد.

وی، تنها راه عدالت در حوزه سلامت را رفتن به مسیر اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده دانست و گفت: ایکاش طرح تحول سلامت، این برنامه‌ها را مدنظر قرار می‌داد.

به گزارش مهر شهریاری در پایان، اختصاص منابع به حوزه سلامت از GDP را سرمایه گذاری برای سلامت جامعه و مردم دانست و افزود: نباید به این پول‌ها به چشم هزینه نگاه کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه