تدوین برنامه جامع الکترونیک شدن خدمات در دو بخش بستری و سرپایی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، قاسم جان بابایی در همایش تبادل الکترونیکی اطلاعات بیماران بستری بیمه سلامت از بستر سپاس، اظهار کرد: یک برنامه کلی تحت عنوان برنامه جامع الکترونیک شدن خدمات در دو بخش بستری و سرپایی تدوین شده و در حال اجرا است.

جان بابایی ادامه داد: ما به دنبال الکترونیک کردن تمام خدمات سرپایی و بستری هستیم تا تمامی داده‌ها در بستر امن و‌ مطمئن الکترونیک ذخیره و مورد بهره‌‌برداری قرار گیرند و از این طریق اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت را به صورت کامل در اختیار داشته باشیم.

وی افزود: در بخش سرپایی اقداماتی چون خدمات مربوط به نسخه نویسی الکترونیک، ویزیت الکترونیک، نوبت دهی و نوبت گیری الکترونیک و استحقاق سنجی در دستور کار است. در حال حاضر ۶ دانشگاه علوم پزشکی در زمینه نسخه نویسی الکترونیک پیشرو هستند و با جدیت در حال انجام است.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: ارسال الکترونیک اسناد با همکاری بیمه سلامت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت پایلوت آغاز شده تا نواقص احتمالی برطرف شود، با برنامه ریزی های انجام شده، ارسال الکترونیک اسناد توسط مراکز، از اول خرداد آغاز خواهد شد و بیمه ها رسیدگی الکترونیکی به اسناد را انجام خواهند داد. 

جان بابایی اضافه کرد: مهمترین هدف ما تکمیل نظام پرونده الکترونیک سلامت در سراسر کشور است، در فاز بعدی نیز سایر بخش ها از جمله واحدهای پاراکلینکی به سمت الکترونیک کردن خدمات پیش خواهند رفت.

وی درخصوص ارسال الکترونیک اسناد و ثبت بخش اعظم اطلاعات و داده های بیمارستانی به صورت الکترونیکی تا پایان سال، اظهار امیدواری کرد و گفت: در این زمینه بعضی از دانشگاه ها و مراکز از جمله بیمارستان الزهرا (س) اصفهان، پیشرو هستند و خدمات داخل بیمارستانی را به صورت الکترونیک ثبت می کنند، این موضوع یک گام بزرگ به سمت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت است.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با ثبت الکترونیک داده های داخل بیمارستان و تشکیل پرونده الکترونیک، امکان لینک و تبادل اطلاعات با دیگر سامانه ها از جمله سامانه سیب (بسته مراقبت سلامت) معاونت بهداشت فراهم خواهد شد.

به گزارش وبدا جان بابایی در پایان تاکید کرد: وزارت بهداشت در تلاش است، با همکاری سازمان بیمه سلامت و اداره فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، طرح استحقاق سنجی هویت را که در تمامی بیمارستان ها انجام شده، در مراکز سرپایی سطح یک نیز انجام دهند.

پایان پیام/

مطالب مشابه