نسخه نویسی الکترونیکی، گامی مثبت درجهت حل چالش‌های بیمه سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، حسینعلی شهریاری با بیان اینکه استقرار نظام  و پرونده الکترونیک مصوب قوانین پنجم و ششم توسعه است گفت: پیگیری مسئله  نسخه‌نویسی الکترونیکی توسط سازمان بیمه سلامت بخش کوچکی از استقرار نظام الکترونیک درحوزه سلامت است، درحال حاضر این مسئله قرار است دربخش خصوصی و برای پزشکان عمومی اجرایی شود.

وی افزود: متاسفانه از اجرای مصوبات قانون برنامه پنجم و ششم دربحث الکترونیکی کردن پرونده های سلامت عقب هستیم، امیدواریم با تعامل میان وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت بتوان با نسخه نویسی الکترونیکی اجرای پرونده الکترونیک را با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری کرد؛ به طورحتم اهداف موجود درقوانین توسعه ای دربحث بهداشت و درمان باید به طور دقیق اجرایی شود.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: نسخه نویسی الکترونیکی موضوعی جزیی بوده اما درحل مشکلات بیمه سلامت موثر است، درشرایط فعلی اجرای نسخه نویسی الکترونیکی قرار است که در31 شهر از 31 استان کشور اجرایی شود، لذا تنها 10 درصد از مسئله پرونده الکترونیک مربوط به نسخه نویسی الکترونیکی است؛ اما شروع قابل قبولی درجهت حل چالش های بیمه سلامت بوده و باید نسبت  به آینده این مسئله و نتابج مثبت آن امیدوار بود.

بنابر اعلام روابط عمومی بیمه سلامت شهریاری در پایان اضافه کرد: حل مشکلات اعتباری درحوزه سلامت و هزینه کرد بهترو موثر منابع در سازمان بیمه سلامت وابسته به الکترونیکی کردن پرونده های بیماران است که نسخه نویسی الکترونیکی یک گام از این مسئله است.

پایان پیام/

مطالب مشابه