جوابیه وزارت بهداشت در خصوص انتشار خبر بازگشت پدیده زیرمیزی به جامعه پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص انتشار خبری مبنی بر «بازگشت پدیده ناپسند زیرمیزی به جامعه پزشکی» جوابیه ای صادر کرد که به شرح ذیل است:

در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ ششم اسفندماه 97 با عنوان «بازگشت پدیده ناپسند زیرمیزی به جامعه پزشکی» جوابیه معاونت درمان وزارت بهداشت جهت درج در آن خبرگزاری ارسال می گردد.

جوابیه:

با اجرای طرح تحول نظام سلامت، دریافت های نامتعارف و خارج از صورتحساب به شدت کاهش یافته و معاونت درمان وزارت بهداشت با شناسایی یا شکایات دریافتی از بیماران در خصوص هرگونه دریافت وجوه خارج از تعرفه و صورتحساب با قاطعیت برخورد می کند.

همچنین براساس اطلاع رسانی های صورت گرفته به اشکال مختلف طی چند سال گذشته و نصب بنر و اطلاعیه در محل پذیرش و ترخیص بیمارستانها، ممنوعیت پرداخت وجه خارج از صندوق بیمارستان ها به اطلاع بیماران و همراهان رسیده و سامانه 190 وزارت بهداشت شکایات بیماران در این زمینه را دریافت می کند.

براساس گزارشات موجود و انجام بازدیدهای نظارتی صورت گرفته، تخلف مذکور در حال حاضر مدیریت شده است و در صورت بروز تخلف، معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور با جدیت و برابر با قوانین با آنها برخورد می کنند.

دکتر کیانوش جهانپور سرپرست مرکز

پایان پیام/

مطالب مشابه