انتصاب رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، متن این حکم به شرح زیر است:
 
جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست 
 
استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
 
توسعه پژوهش در آموزش عالی و کاربست آن در سیاستگذاری های مرتبط از جمله مباحث مهمی است که در تحولات آموزش عالی و ارتقای این حوزه مطرح است. ارتقای آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران در جهت دستیابی به اهداف اسناد بالادستی کشور، در قالب برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دست پیگیری می باشد. 
 
جلب مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی، صاحبنظران و نهادهای ذیربط برای توسعه پژوهش های حوزه آموزش علوم پزشکی با هدف تولید شواهد معتبر برای سیاستگذاری های این حوزه از ماموریت های مهمی است که در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی دنبال می شود.
 
لذا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و با توجه به سوابق، تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی در عرصه پژوهش های مرتبط با آموزش علوم پزشکی و به استناد اساسنامه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی و با عنایت به تایید هیات امنای مرکز، به موجب این ابلاغ به مدت 4 سال به عنوان رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی منصوب می گردید تا با اشراف معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری تمامی حوزه های مرتبط و بکارگیری ظرفیت های موجود در کشور در راستای دستیابی به اهداف این مرکز و توسعه پژوهش های حوزه آموزش عالی سلامت به منظور همکاری با معاونت آموزشی در ارتقای سیاست های این حوزه و اجرایی سازی برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تلاش فرمائید.
 
توفیق جنابعالی را در اعتلای نظام آموزش عالی سلامت کشور از خداوند متعال خواستارم.

پایان پیام/

مطالب مشابه