اقدام وزیر بهداشت در کلید زدن زودهنگام انتخابات نظام پرستاری، غیرقانونی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد شریفی مقدم در گفتگو با مهر، به انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره های نظام پرستاری کشور اشاره کرد و گفت: برگزاری انتخابات، تشریفات قانونی خودش را دارد و کلید خوردن پیش از موعد مقرر انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره‌های نظام پرستاری کشور توسط وزیر بهداشت در اول فروردین، غیرقانونی است و جای سوال دارد.

وی با اشاره به انتصاب رؤسای هیأت نظارت وبر اجرایی پنجمین دوره انتخابات هیأت مدیره های نظام پرستاری کشور، افزود: احکام وزیر برای انتصاب این افراد، بر خلاف مقررات و قوانین نظام پرستاری است.

شریفی مقدم ادامه داد: صدور حکم وزیر برای معرفی رؤسای هیأت نظارت و اجرایی پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری، به منزله کلید زدن پیش از موعد این انتخابات است. این در حالی است که قرار است آئین نامه اجرایی انتخابات در جلسه آتی شورای عالی نظام پرستاری، به تصویب برسد و برای تأیید وزیر به وزارت بهداشت ارسال شود.

دبیرکل خانه پرستار با عنوان این مطلب که دوره چهارم فعالیت هیأت مدیره های نظام پرستاری کشور، اواخر آبان سال ۹۸ به پایان می‌رسد، گفت: قاعدتاً تقویم برگزاری انتخابات طوری طراحی می‌شود که دوره چهارم شورای عالی نظام پرستاری اواخر آبان امسال به پایان می‌رسد، و بعد از آن شورای عالی جدید مستقر شود.

وی ادامه داد: طبق ماده ۱۷ قانون نظام پرستاری، انتخابات هر دوره سه ماه قبل از پایان دوره برگزار می‌شود.

شریفی مقدم افزود: اعلام ۱۷ فروردین از طرف وزیر برای شروع انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره های نظام پرستاری، غیر قانونی بوده و ایجاد شبهه می‌کند.

وی گفت: توصیه می‌کنیم وزیر بهداشت، این موضوع را مورد توجه قرار داده تا هرگونه شک و شبهه‌ای در مسیر انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره های نظام پرستاری کشور، رفع شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه