ارائه گزارش عملکرد سال گذشته وزارت بهداشت و ارائه برنامه های پیش رو
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این دیدار سعید نمکی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده، اهم برنامه‌های سال آینده شامل استقرار پرونده الکترونیک سلامت تا پایان بهار، طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع و استمرار طرح تحول سلامت را به عنوان محورهای اصلی برنامه های سال آتی ترسیم کرد.
 
وی در حوزه بهداشت به توسعه رویکرد پیشگیرانه و بسیج همگانی برای مقابله با بیماری‌های غیرواگیر به ویژه دیابت، فشار خون و بهداشت روان تاکید کرد و توسعه بهداشت دهان و دندان عاری از پوسیدگی در مدارس، یکسره کردن ساعات ارائه خدمت در مراکز خدمات سلامت و فعال کردن یونیت های دندانپزشکی مراکز دولتی در شیفت بعد از ظهر را از جمله  برنامه های این حوزه برشمرد.
 
وزیر بهداشت در حوزه آموزش به طرح تحول نظام آموزش علوم پزشکی در راستای جامعه محور کردن آموزش پزشکی اشاره کرد و در حوزه درمان نیز ادامه طرح تحول نظام سلامت و بازنگری کتاب ارزش نسبی با رویکرد عدالت بین رشته ای و تغییر در نظام پرداخت به DRG و بحث توسعه خدمات پرستاری در منزل را از اهم برنامه ها دانست.
 
وی جلوگیری از واردات داروهای دارای تولید مشابه و مکفی داخلی و تقویت و توسعه کمی و کیفی صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی داخلی برای ساخت داروها، تجهیزات و ملزومات پزشکی وارداتی را بعنوان برنامه های محوری حوزه دارو و تجهیزات پزشکی عنوان کرد.
 
نمکی در ادامه جامعه محور شدن پژوهش و رویکرد پژوهش بر اساس نیاز کشور و نظام ارائه خدمت را از جمله رئوس برنامه های حوزه پژوهش در علوم پزشکی بیان کرد.
 
به گزارش وب‌دا روحانی نیز در این دیدار توصیه هایی مبنی بر رسیدگی بیشتر به مردم بویژه مناطق کمتر برخوردار و خدمات رسانی گسترده تر در جهت استمرار طرح تحول نظام سلامت و همچنین کاهش پرداختی بیماران داشتند و بر تأمین کامل داروهای اساسی و استقرار هر چه زودتر پرونده الکترونیک سلامت تاکید ویژه داشتند.

پایان پیام/

مطالب مشابه