تلفات سوءمصرف مواد مخدر در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در سال گذشته از کل تلفات اعتیاد، ۳ هزار و 213 نفر مرد و 459 نفر زن بودند که در مقایسه با تعداد درگذشتگان در سال 96 به ترتیب 19.3 درصد در مردان و 26.4 درصد در زنان افزایش نشان می دهد. 

بر این اساس در سال گذشته استان های تهران با 900، فارس با 336 و خراسان رضوی با 280 متوفی، بیشترین و استان های خراسان جنوبی با 6، گلستان با 19 و ایلام با 20 متوفی، کمترین آمار مرگ بر اثر سوءمصرف مواد را داشته اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور این در حالی است که مرگ بر اثر سوءمصرف مواد محرک با 332 مورد،‌ نه درصد از کل مرگ های ناشی از سوءمصرف مواد را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته 11.5 درصد کاهش را نشان می دهد در حالی که مرگ ناشی از سوءمصرف  مواد مخدر  در همین مدت منجر به مرگ 3340 نفر شده است که افزایش 24.1 درصدی را نسبت به سال 96 نشان می دهد. 

پایان پیام/

مطالب مشابه