ادامه نظم در ‏پرداختی‌های سال ۹۸ با حمایت سازمان برنامه و بودجه
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، طاهر موهبتی در نشست هم اندیشی با اصحاب سلامت استان خراسان جنوبی افزود: استقرار سازمان الکترونیکی بسیار مهم است و در حال حاضر ۴ پروژه الکترونیکی در سازمان ‏بیمه سلامت اجرا می‌شود. ذات فرآیند الکترونیکی شدن خدمات به این شکل است که در حال حرکت تکامل پیدا می‌کند.‏ پروژه نسخه نویسی ‏الکترونیک در شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی نیز در حال اجراست.‏

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ادامه داد: یکی از مشکلات و دغدغه‌های ما در کشور این است که خیلی با هم گفت‌وگو نمی‌کنیم. این در شرایطی است که باید ‏درون خانواده گفت ‌وگو کنیم تا مشکلات بررسی شوند. وقتی گفتمان دو طرفه کم باشد، در خلا تصمیم گیری شده و بخش نامه صادر ‏می‌شود.‏

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان درباره اهمیت مدیریت منابع در نظام سلامت گفت: منابع کشور محدود است و باید برای ‏هزینه کردن مناسب، بیشتر از گذشته فکر کرد. جدا از موضوع منابع، تخصیص به موقع منابع نیز اهمیت دارد. وقتی در تامین منابع ‏مشکل داریم، باید به فکر مدیریت منابع باشیم.‏

پایان پیام/

مطالب مشابه