نماینده وزیر بهداشت در شورای مردمی نظارت بر کیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر اسماعیل جبارزاده 

باتوجه به سوابق  ارزنده اجرایی، بدینوسیله به عنوان نماینده اینجانب در شورای مردمی نظارت بر کیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموش پزشکی منصوب می شوید.

این شورا همانگونه که در جلسات حضوری تبیین شد مجموعه ایست از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد، معتمدین محلی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر در مرکز و استان های کشور و کارشناسان صاحب نظر که می تواند علاوه بر ارزیابی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی، در نقاط مختلف کشور ابزاری بیطرف و منصف در انتقال نظرات گیرندگان خدمت به مسئولین ذیربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز باشد.

امید است با مشارکت دیگر همکاران ارجمند هرچه زودتر در تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و طی مراحل قانونی مورد نیاز جهت نهادینه کردن این حرکت موثر اقدام شود.

توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه