ضرورت گسترش فرهنگ اهدای عضو در جامعه
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد آقاجانی در مراسم روز ملی اهدای عضو با بیان اینکه دانشگاه شهید بهشتی یکی از بهترین دانشگاه در خصوص اهدای عضو است، اظهار داشت: ۸ هزار پیوند عضو در این دانشگاه انجام گرفته که در ۵ بیمارستان عملی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: در حال حاضر ۱۱ هزار نفر اهدای عضو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت در کشور داریم اما در این دانشگاه ۳۲ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت داریم.

آقاجانی گفت: ۳۰هزار نفر در لیست پیوند اعضا قرار دارند و روزانه ۱۲ نفر از این افراد فوت و ۱۰ نفر به این لیست اضافه می شوند.

وی با اشاره به ضرورت گسترش فرهنگ اهدای عضو در جامعه ،بیان داشت: در سال ۴ هزار نفر مرگ مغزی که امکان اهدای عضو در آنها وجود دارد صورت می گیرد و از این تعداد فقط ۱۰۰۰ نفر پیوند عضو می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: بخشی از پیوند عضو تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته است.

در ادامه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اهمیت اهدای عضو در نزد خداوند، اظهار داشت: هرکسی به فردی جان ببخشد انگار به جامعه ای جان بخشیده است.

وی افزود: شما خانواده های اهدا کننده عضو قدر خود را بدانید خانواده هایی که بنا به تقدیر الهی اهدای عضو کرده اید. شما نزد خداوند مقام بالایی دارید و عزیز شما در بهترین جا قرار گرفته است.

به گزارش فارس صالحی در پایان گفت: درد فراغ سنگین است اما مژده الهی جبران می کند و باید این را قدر بدانید و هرکسی در چنین شرایطی قرار نمی گیرد که اهدای عضو کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه