کاهش ۱۷.۵ درصدی جان‌باختگان حوادث رانندگی در نوروز
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در نوروز امسال 69.4 درصد کشته های حوادث رانندگی مربوط به جاده های برون شهری 635 نفر، 19.2 درصد در راه های درون شهری 176 نفر، 5.4 درصد در جاده های روستایی 49 نفر ، 1.2 درصد در راه های اختصاصی و محل تصادف 4.8 درصد سایر مسیرها بوده است که بدین ترتیب تعداد متوفیان تصادف در جاده های برون شهری 13.3 درصد، راه‌های درون شهری 19.6 درصد و در جاده های روستایی 40.2 درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش بیشترین فوتی های حوادث رانندگی در روزهای 26 اسفند 64 نفر، سوم فروردین63 نفر و 29 اسفند 62 نفر و کمترین فوتی ها در روزهای ششم فروردین22 نفر و نهم فروردین 29 نفر رخ داده است.

همچنین مرگ های حوادث رانندگی در نیمه اول ایام نوروز "25 اسفند تا 5 فروردین " 529 نفر بوده که در نیمه دوم این ایام "6 فروردین تا 15 فروردین" با کاهش 27 درصدی مواجه شده و به 386 نفر رسیده است.

در ایام نوروز امسال استان های خراسان رضوی با 72 و سیستان و بلوچستان وکرمان هر کدام با 71 فوتی بیشترین و استان های ایلام با 3 و چهارمحال و بختیاری با 9 فوتی کمترین تعداد کشته های ناشی از حوادث رانندگی را داشته اند.

بیشترین افزایش فراوانی در مرگ های ناشی از تصادفات مربوط به ایام نوروز امسال نسبت به سال گذشته مربوط به استان های سیستان و بلوچستان با 16 نفر و بوشهر 11 نفر و بیشترین کاهش مربوط به استان های فارس50 نفر و تهران 22 نفر بوده است.

این بررسی نشان می دهد در نوروز سال 1398، 69.9 درصد از کشته های ناشی ازحوادث رانندگی مرد و 30.1 درصد زن بودند.

از لحاظ تحصیلی 27.1 درصد بیسواد، 47 درصد دارای تحصیلات کمتر از دیپلم، 15 درصد دیپلمه ، 9.1 درصد بالاتر از دیپلم و 1.8 درصد نامعلوم بوده است.

به گزارش پزشکی قانونی، از لحاظ سنی 12.6 درصد افراد 10 سال و کمتر، 6.7 درصد 17-11 سال، 54.4 درصد 49-18 سال و 26.2 درصد کشته های تصادفات 50 سال به بالا داشتند؛ سن یک دهم درصد افراد نامعلوم بوده است.

براساس این گزارش نحوه وقوع تصادف 44.2 درصد از افراد متوفی ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه، 27.7 درصد واژگونی وسیله نقلیه و 18.7 درصد ناشی از برخورد وسیله نقلیه به عابر و 7.8 درصد ناشی از برخورد وسیله نقلیه متوفی به شیء ثابت بوده است.

پزشکی قانونی تاکید کرده است که علت اصلی مرگ در 44.4 درصد از موارد ضربه به سر و پس از آن شکستگی های متعدد با 28.4 درصد بوده است.

همچنین محل فوت 55.5 درصد از افراد در محل حادثه، 7.2 درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت 35.6 درصد از افراد در بیمارستان بوده است. ایرنا

پایان پیام/

مطالب مشابه