۲۴۶ مورد غرق شدگی از اول فروردین تا کنون
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، پیر حسین کولیوند با تاکید بر اینکه 18 درصد از افراد غرق شده در گروه سنی 4 تا 10 سال قرار دارند، افزود: از اول فروردین تا 31 اردیبهشت  از مجموع 246 مصدوم و فوتی حوادث ناشی از غرق شدگی 20 درصد مربوط به میانگین سنی 11 تا 21 سال، 18 درصد مربوط به 4 تا 10 سال، 16 درصد مربوط به 31 تا 40 سال، 15 درصد مربوط به گروه سنی 21 تا 30 سال، 9 درصد مربوط به گروه سنی 41 تا 50 سال، 10 درصد مربوط به کودکان زیر 3 سال، 6 درصد مربوط به 51 تا60 سال و  6 درصد مربوط به گروه سنی 61 سال و بیشتر هستند.

رییس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: در این مدت، کوچکترین فرد غرق شده پسربچه 6 ماهه ای در روستای تازه کند اردبیل بود که پس از انتقال به بیمارستان و درمان، ترخیص شد. مسن ترین فرد غرق شده هم، خانم 79 ساله در تهران بود که پس از انتقال به بیمارستان و درمان ترخیص شد.

وی افزود: رودخانه ها در صدر حوادث ناشی از غرق شدگی قرار دارند، در 62 روز گذشته و از مجموع 246 غریق از نظر تفکیک مکانی 108 نفر معادل 44 درصد از کل غریق ها در رودخانه ها، 17 درصد در سایر محیط های آبی شامل "حوض، جوی، آب انبار و..." 12 درصد در دریاچه پشت سد، 11 درصد در دریا، 8 درصد در استخر کشاورزی، 5 درصد در کانال آب و 3 درصد در استخر شنا دچار غرق شدگی شده اند.

کولیوند گفت: استان های سیستان و بلوچستان، مازندران و تهران در صدر بیشترین حوادث ناشی از غرق شدگی هستند و در 62 روز گذشته بیشترین غرق شدگی به ترتیب در استان های سیستان و بلوچستان با 30 نفر، مازندران با 20 نفر و تهران با 19 نفر هستند. بیشترین فوتی نیز به ترتیب به استان های سیستان و بلوچستان با 18 نفر، مازندران با 13 نفر و خوزستان با 10 نفر اختصاص دارد.

به گزارش وب‌دا رییس سازمان اورژانس کشور در پایان اضافه کرد: بیشترین حوادث ناشی از غرق شدگی در 13 اردیبهشت با ۲۷ مورد و روزهای 9 اردیبهشت، 16 و 26 فروردین با 9 مورد به وقوع پیوسته است و در این مدت بیشترین فوتی ناشی از غرق شدگی به ترتیب در روزهای 13 اردیبهشت با 15 مورد، 9 اردیبهشت و 31 فروردین با 8 فوتی اتفاق افتاده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه