پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید نمکی در این جلسه با تاکید بر اینکه در حال حاضر، استقرار پرونده الکترونیک سلامت، سیستم ارجاع و پزشکی خانواده در سطح کشور، از اولویت های وزارت بهداشت محسوب می شوند، اظهار کرد: نباید تصور شود که پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده و سیستم ارجاع باید همزمان مستقر و اجرایی شوند، بلکه استقرار پرونده الکترونیک سلامت، زمینه اجرای دو برنامه دیگر را مهیا می کند. بنابراین با استقرار این برنامه در سطح کشور، می توان شاهد استقرار نظام ارجاع و پزشکی خانواده نیز بود.

وی افزود: چالمرز جانسون، یکی از نظریه پردازان برجسته مبحث توسعه است که با تحقیق و مطالعه در کشورهای جنوب شرق آسیا، برای اولین در سال 1976، اصطلاح دولت های توسعه گرا را مطرح کرد. به گفته وی، "اولین راز موفقیت کشورهای جنوب شرق آسیا در ایجاد توسعه این است که به سمت شفاف سازی پیش رفتند، یعنی در این کشورها، داده ها به صورت شفاف ثبت و داشبوردهای مشخص و به روزی برای مدیران تصمیم گیرنده ایجاد شد." به عقیده جانسون، "شفافیت، دموکراسی را به همراه دارد".

نمکی ادامه داد: مثلا اگر حکومتی دارای ساختار شفاف باشد، پادشاه آن مملکت نمی تواند استبداد را تحمیل کند و چنانچه در کشوری ساختار شفافی وجود نداشته باشد، حتی رییس جمهور برخاسته از ساختار دموکراتیک نیز از یک پادشاه مستبد، دیکتاتور تر خواهد شد." بنابراین، اولین گام توسعه، شفاف سازی فرآیندها است و کشور ما نیز باید به این سمت حرکت کند.

وزیر بهداشت گفت: سالها قبل، زمانی که معاون بهداشت وزارت بهداشت بودم، در جلسه ای مشترک با رییس مرکز آمار ایران، به اختلاف برخوردیم؛ چراکه آمار ثبت شده مرگ و میر در وزارت بهداشت بیشتر از آمار مرکز آمار کشور اعلام شده بود و تمامی دستگاه های بین المللی نیز آمار مرکز آمار را مبنا قرار داده بودند و این موضوع به دلیل این بود که ما براساس زیج حیات آمار را ثبت کرده بودیم و آنها بر مبنای شناسنامه های ابطال شده آمار مرگ و میر را ثبت می کردند. 

به گزارش وب‌دا وی در پایان استقرار دولت الکترونیک سلامت را یکی از افتخارات وزارت بهداشت برشمرد و گفت: با استقرار پرونده الکترونیک سلامت از خردادماه سال جاری، تمامی رویدادهای حوزه سلامت کشور ثبت خواهد شد. همچنین، آنلاین شدن پرونده الکترونیک سلامت نیز از جمله اقدامات و برنامه های آتی وزارت بهداشت در این زمینه است.

پایان پیام/

مطالب مشابه