شبکه‌های آموزشی علوم پزشکی در کشور تشکیل می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، باقر لاریجانی با اشاره به واسپاری ماموریت های ویژه به مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی گفت: لازم است که برای اجرایی سازی این ماموریت ها ساختارهای منعطف و مناسبی شکل گیرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی به موضوع راه اندازی شبکه های آموزشی علوم پزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: این شبکه ها موضوع بسیار مهمی هستد که راه اندازی آن چندی است در حوزه معاونت در حال پیگیری است و در شورای گسترش مطرح شده است.

وی با اشاره به تجربه کشور در راه اندازی شبکه های تحقیقاتی گفت: در این برنامه حوزه معاونت آموزشی می تواند برای ماموریت های ویژه خود و همچنین مناطق آمایشی شبکه هایی ایجاد کند.

لاریجانی با تاکید بر اهمیت تشکیل این شبکه ها اظهار داشت: با واسپاری ماموریت ها به مناطق آمایشی و دانشگاه ها در واقع در اجرای ماموریت همکار وزارت بهداشت هستند و لازم است مشارکت سایر مناطق و دانشگاه ها را نیز در اجرای این ماموریت ها جلب کنند. بر این اساس، تشکیل این شبکه ها ضروری است تا پیگیری این امور از سوی منطقه یا دانشگاه مسئول ماموریت به صورت رسمی تر صورت گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: شبکه های آموزشی علوم پزشکی می توانند تمامی ظرفیت ها در سطح کشور را در یک حوزه تخصصی گردهم آورند، مطالعاتی هم در این زمینه صورت گرفته و از تجارب مناطق در اجرای ماموریت ها نیز می توان استفاده کرد.

وی افزود: تشکیل شبکه به معنی این است که تمام مراکزی که در حیطه یک ماموریت کار می کنند کار مستقل خود را انجام می دهند ولی در عین حال در قالب این شبکه تصمیمات کشوری در آن حیطه با مدیریت مسئول آن ماموریت پیگیری می شود.

لاریجانی با اشاره به اینکه ماموریت ها در سطح ملی تعریف شده و مورد حمایت قرار می گیرد، ادامه داد: نهادهای دولتی و خصوصی دست اندرکار هر ماموریت می توانند در شبکه مشارکت داشته باشند و ساختار این شبکه ها منعطف طراحی می شود.

به گزارش وب‌دا معاون وزیر بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: کارگروهی در حوزه معاونت آموزشی مسئولیت طراحی ساختار این شبکه ها را به عهده خواهد گرفت.

پایان پیام/

مطالب مشابه