مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان بیمه سلامت ایران
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی کرابی بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از محورهای کلیدی نظام مدیریت کیفیت، رویکرد فرآیندگرایی در سازمان است، از این رو در راستای افزایش کارآمدی واثربخشی فرایندهای سازمان در دستیابی به اهداف، فعالیت‌های گسترده‌ای در شش ماهه نخست سال جاری به منظور مهندسی مجدد تمامی فرآیندهای سازمان اعم از فرآیندهای اصلی، مدیریتی و پشتیبانی در نظر گرفته شده است.

مشاور و دبیر هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه این فعالیت‌ها در 3 فاز انجام خواهد شد، افزود: فاز اول از هفته گذشته با برگزاری جلسات تخصصی با مدیران کل ستادی حوزه هیات مدیره و مدیرعامل به منظور تشریح اهداف و برنامه‌های مهندسی مجدد فرآیندها آغاز شد و در فاز بعدی با تشکیل کارگروه های ستادی ، استانی، نسبت به بازنگری و اصلاح فرآیندها با رویکرد شفافیت بیشتر در امور، حذف فعالیت های زائد یا دارای همپوشانی و... در جهت ایجاد بیشترین ارزش برای مشتریان و گیرندگان خدمات، اقدام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان اضافه کرد: انتظار می رود تمام همکاران سازمان بیمه سلامت در ستاد مرکزی و ادارات کل استانی توجه ویژه‌ای به مستندات جدید داشته باشند به نحوی که مدارک مذکور با حفظ انسجام و یکپارچگی لازم، عاری از هرگونه همپوشانی، مغایرت و ... باشند.

پایان پیام/

مطالب مشابه